August 9, 2021

Allidrett og livslang bevegelsesglede

Allidrett skal være et variert og allsidig lavterskeltilbud som bidrar til gode erfaringer med aktivitet, og gir et godt grunnlag for livslang bevegelsesglede.

I åtte uker skal nesten 80 idrettslag bidra til en sommer fylt med idrettsglede for store og små. Osloidrettens ungdomsnettverk har benyttet muligheten til å ta en nærmere titt på tilbudene. Her deler vi glimt og øyeblikk fra tidenes aktivitetssommer.

Jamil Dost og Mia Malmer, Osloidrettens Ungdomsnettverk

Allidrett i Norge

Norges Idrettsforbund (NIF)

Norges Idrettsforbund (NIF) har en visjon om idrettsglede for alle. En av tiltakene for å nå denne visjonen, er støtte til allidrett for barn og allidrett for ungdom, så det skal bli enklere for idrettslag å starte opp og opprettholde allidrettstilbud. Allidrett støttet av NIF er ment å være et tilbud som er åpent for alle, med varierte og allsidige aktiviteter som kan gi gode muligheter til å delta i flere idretter senere.

"Allidrett for barn skal gi barna et godt fundament for et aktivt liv. De får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt."
- Norges Idrettsforbund (NIF)

Ønsker man å starte med allidrett med oppstartsstøtte fra NIF, er det noen kriterier man må møte.

Norges idrettsforbund (NIF)


Flere tilbud foregår også uten oppstart- eller utviklingsstøtte. Mange idrettslag organiserer også egne allidrettsskoler i sommerferien. Ulrik Rød, sportslig administrativ leder i Bækkelaget SK nevner at allidrett skiller seg fra andre idretter, fordi man får testet flere idretter samtidig. Gjennom allidrettskolen Bækkelaget SK har hatt denne sommeren, kan Rød fortelle at det er mange barn som har fått øynene opp for nye idretter de ellers ikke har prøvd. Rød forteller videre at han tror allidrett er en fin måte for barn å få mer variert aktivitet som kan være nyttig senere i livet. Han tror også at allidrett kan sørge for at barn driver med idrett lenger.

"Allidrett er med på å skape idrettsutøvere som er mer allsidige. Vi tror at man kan dra nytte av andre idretter for å bli bedre i «sin» idrett.  For eksempel vil en fotballspiller bli raskere på fotballbanen ved å drive med friidrett."
- Ulrik Rød, Sportslig administrativ leder i Bækkelaget SK
Video fra: Norges Idrettsforbund

Trenger ikke velge

Allidrett er et tilbud for alle, og kjennetegnes blant annet av allsidigheten. Det bidrar til at barn får utviklet et bredt bevegelsesmønster som vil ha flere positive fordeler for barnet, blant annet god overføringsverdi til andre idretter senere. Et annet viktig poeng er at allidrett gir barnet mulighet til å utøve ulike idretter, fremfor å spesialisere seg innenfor en bestemt idrett i en tidlig alder. På den måten viker vi unna begrensede aktivitetsmuligheter, samtidig som vi gir barn og unge en sjanse til å utforske et hav av unike idretter.

Pernille Lund (27), instruktør Bækkelaget SK

Pernille Lund (27), instruktør ved allidrettsskolen i regi av Bækkelaget SK, er enig og mener dette er viktig for osloidretten.

"Å kunne drive med allidrett gir et variert grunnlag, som bidrar til å styre unna tidlig spesialisering innenfor spesifikke idretter"
- Pernille Lund (27), instruktør på allidrettskolen til Bækkelaget SK

Hun trekker frem Karsten Warholm som et eksempel og forteller om hvordan han holdt på med forskjellige idretter, før han spesialiserte seg innenfor friidrett. Warholm er et godt eksempel på hvordan allsidighet i ung alder kan virke positivt når man senere spesialiserer seg.

Et lavterskel tilbud - for alle

Både allidrett for barn og allidrett for ungdom er gjerne lavterskel tilbud. Det vil si at alle skal ha mulighet til å delta og at aktiviteten tilpasses barnets utviklingsnivå.

Ved spørsmål om allidrett som springbrett til andre idretter gjennom mestring og motivasjon, kommer Ulrik Rød med et viktig poeng.

"Det er viktig med fokus på lavterskel i allidretten fordi dette er et tilbud hvor folk skal få testet de forskjellige idrettene, og få en følelse av mestring. Som eksempel kan en som har spilt fotball hele livet se at han mestrer og føler mer glede ved å delta på orientering."
- Ulrik Rød, Sportslig administrativ leder i Bækkelaget SK

Allidrettstilbudet bidrar også til en mer aktiv hverdag blant barn og unge. Dette gjøres ved å skape et morsomt, varierende og unikt tilbud. Slik får man muligheten til å prøve noe nytt, samtidig som man knytter nye relasjoner. På den måten oppnår vi inkludering innenfor idretten, samtidig som barn og unge får være i aktivitet.

Dag Endal, Daglig leder Haugerud IF

Det er noe av dette Dag Endal, daglig leder i Haugerud IF, nevner som det viktigste innenfor allidretten.

"Det viktigste er å få de unge i aktivitet, og på den måten blir de kjent med andre på tvers av idrettsbakgrunner. Noe som er fint for alle, både sportslig og sosialt"
- Dag Endal, daglig leder i Haugerud IF

En annen klubb som er godt kjent med Allidrett er Furuset IF. For Furuset handler allidrett om å vise frem og gjøre barn glade i det brede spekteret av idretter og aktiviteter som finnes, både i bydelen og i resten av byen. Det forteller Kent-Rune Grande-Johnsen som er sportslig leder i Furuset IF. Grande-Johnsen sier at det viktige er å gjøre barn og unge kjent med, og nysgjerrige på, de ulike idrettsgrenene som praktiseres i nærmiljøet.

"Målet er å bidra til bevegelsesglede og bedre motorikk. Med fokus på bevegelse, mestring og variasjon, ønsker vi å øke aktiviteten hos de unge."
- Kent-Rune Grande-Johnsen, Sportslig leder i Furuset IF

Hos Furuset IF vektlegger de at barna skal få delta i aktivitet som bidrar til et positivt selvbilde ved at de får drive med idrett og lek sammen med andre barn på tvers av idretter, og på tvers av etnisk og kulturell bakgrunn. Nemlig derfor blir det også viktig å åpne allidrett for flest mulig.

Nytt punkt i barneidrettsbestemmelsene fra idrettstinget 2019 tilsier at alle barn har rett til å delta i idrett. Dette gjelder alle idretter og alle idrettslag, ikke bare allidrettstilbud.

Norges Idrettsforbund (NIF)


Når alle får være med på leken, med varierte aktiviteter som er tilpasset deres utviklingsnivå skapes det muligheter for gode opplevelser med aktivitet, som bidrar til et godt grunnlag for livslang bevegelsesglede.

Idrettssommer 2024

8 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel