Takk for idrettsommeren 2020

Tilbudet sommeren 2020 er avsluttet. Oslo idrettskrets håper å få til tilsvarende sommerprosjekt i 2021.

Følg idrettskretsen på våre nettsider

Idrettssommer i Oslo

Barn som spiller fotball

Aktiv sommer i hele byen!

Sommerprosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og idretten i Oslo. Idrettslag i hele byen er invitert til å organisere aktivitetsuker gjennom sommeren. Aktivitetene som publiseres på denne siden har lav kostnad for deltagelse og mange av aktivitetene er helt gratis å delta på. Det er Oslo kommune som finansierer tilbudet, og stiller idrettsanlegg til disposisjon. Oslo Idrettskrets fordeler tilskuddene, og er koordinator og støtte for idrettslagene.

I 2022 planlegges det aktiviteter for 30.000 barn og unge. Idrettslagene som har søkt støtte fra Oslo Idrettskrets planlegger for totalt 385 aktivitetsuker, 2500 timer med aktivitet.

Gjennom sommeren vil Osloidrettens ungdomsnettverk reise rundt og besøke idrettslag og dele gode historier på våre sider. Ønsker ditt idrettslag besøk i sommer? Ta kontakt på Instagram eller på e-post til ungdomsnettverket@osloidrettskrets.no

Følg med på instagram: @osloidrettskrets og @ungdomsnettverket

Målet med tilbudet er å gi alle barn og unge i Oslo muligheten til gode opplevelser i sommer. Idretten i Oslo er mangfoldig med et utvalg av spennende og morsomme aktiviteter. Med god geografisk spredning av aktivitetene er det stor sjanse for at man kan finne et relevant tilbud i eget område av byen.

En stor bonus med idrettsaktivitetene er at det medfører sommerjobb i Osloidretten for 900 ungdommer i 2022.