July 5, 2021

Basketball - Mer enn en idrett

Basketball skal være inkluderende, gøy og målrettet.

Ehtsham Nawaz, Caroline Saastad og Mia Malmer, Osloidrettens ungdomsnettverk

Basketball er en av verdens mest kjente idretter og vekker et stort internasjonalt engasjement med 450 millioner spillere globalt. De fleste har et forhold til basket, om de har sett det på film, tv eller spilt det selv. Sportslig leder i Høybråten Basketballklubb, Emmanuel Davies snakker om basketball som et fellesskap det er enkelt å involvere seg i. Idretten har også en kulturell verdi som har kort vei til hiphop kulturen, en egen stil og ulik musikk, som kan være med på å bidra til en økt fellesskapsfølelse.

Når en idrett er så stor, betyr det også at det finnes et mangfoldig spektrum av forbilder å se opp til, ettersom det er et forbilde der ute for alle. Det finnes mange ulike etniske og kulturelle forskjeller som det er viktig å ivareta, og et inkluderende felleskap blir derfor et fokus. Det er noe Norges Basketballforbund tar på alvor. Axel Langaker er leder for region øst og prosjektleder for regionsutvikling i NBBF. Ved spørsmål om hva det er som gjør basketball til noe mer enn en idrett, så blir det tydelig at inkluderingsarbeidet står sterkt.

"Det som gjør basketball til mer enn en idrett for meg, er at det er en sport for alle. Norges Basketballforbund legger stor vekt på inkludering og forsøker å gi alle et tilbud utifra deres ståsted og forutsetninger. Det er en idrett som ikke krever store investeringer i utstyr. Et par sko og en ball gjør susen. Basketball gjør at man automatisk blir del av et større fellesskap, nesten uansett hvor i verden man befinner seg. Kommer man til et nytt sted, kan man oppsøke basketballmiljøet og med en gang føle at man er en del av fellesskapet"
- Axel Langaker, Leder region øst i NBBF


Mangfold og Inkludering

Monica Telle er nestleder i Oppsal Basket og forteller om basket som morsomt og inkluderende. Hun forklarer at reglene i basket gjør spillet inkluderende, ingen er bundet til en posisjon, men er en del av angrep og forsvar. Det betyr at alle har mulighet til å skåre. Det kan bli mange skåringer og action på banen til enhver tid, ettersom klokken stoppes når ballen ikke er i spill. For spillet blir det avgjørende med en rask reaksjon for å avslutte et angrep. Oppsal Basket er en av de mange klubbene med aktivitet denne sommeren. De har de to første ukene av ferien arrangert basket-sommerskole for barn i alderen 7-16 år. Dette er en suksess de skal gjenta i uke 31.

Fra Sommerskolen til Oppsal Basket


Kristin Kvalvik jobber i NBBF med flere konsepter som for eksempel 3x3 streetbasket, men også andre prosjekter. Hun har mange års erfaring fra idretten og kan fortelle med sin erfaring at basket-Norge representeres av et mangfoldig spektrum av mennesker. Derfor blir man gode på å se hverandres styrker og spille hverandre gode. Man blir fort en familie.

"Basketball er en verdensidrett som passer for alle - uansett kjønn, legning, bakgrunn, økonomiske forutsetninger, etnisitet, funksjonsnivå og alder”
- Kristin Kvalvik, Utviklingskonsulent i NBBF  

Dette sier mye om mangfoldet og samholdet idretten representerer. I Basketball 24, strategidokumentet til NBBF, finner vi visjonen som gjelder for hele basket-Norge. "Basketball - mer enn en idrett", fulgt opp av verdier om at basketball skal være inkluderende, gøy og målrettet. Dette er ikke bare ord på papir, men planer og prosjekter som har fått liv. Det finnes mange måter å spille basket på; rullestolbasket, STAR - et tilbud for utviklingshemmede, easy basket og 3 x 3 er noen av alternativene.

"Basketball is fun and it is easy to get involved. You can play as a team or even work on skills on your own. I have made some life long friends from basketball from all cultures. It is a great method for integration and learning of other people. From where I have grown up basketball has saved lives and given many young people a chance to progress in life."
- Emmanuel Davies, sports manager, Høybråten Basketballklubb

3 x 3 Basket

3 x 3 Basket er ment å være et inkluderende konsept som kjennetegnes av få utøvere og ved at det ikke er behov for en trener. Dette er for de som ønsker å konkurrere, men ikke ønsker å være en del av et idrettslag eller en klubb. Det eneste utstyret man trenger er en basketball og en kurv. Det blir arrangert pop-up turneringer av både forbund, enkeltpersoner og noen klubber rundt om i landet. I dette konseptet kan hvem som helst være med å spille, når som helst og hvor som helst. Konsepter som åpen hall, der idrettsanlegg er åpne på kveldstid i helgene, bidrar også til treningsmuligheter for de som driver med 3 x 3.  

Hentet fra NBBF


Easy Basket

Konseptet Easy Basket er utviklet for å ivareta verdiene til NBBF. Ved å forenkle spillets regler blir det enklere å lære, og mer åpent for alle. Easy Basket er en aktivitet som ikke skal være konkurransepreget, og fokuset er ikke å vinne, men å delta. Miljøet skal skape trygghet, tilhørighet og mestring. Dette viser seg også i idrettslagene.

SommerCamp hos Ammerud Basket

Hos Ammerud Basket foregår det i disse dager sommercamp. Der er det mange unge trenere som bidrar med aktiviteten, og en av disse er Jørgen Bustgård Gran (15), som er med som hjelpetrener for første gang. Han mener at det aller beste med basket er den fine kulturen og vennskapene man bygger i garderoben, som varer livet ut. Han nevner også at folk fra miljøet vil at flere skal prøve basket.

"Det er en idrett som er for alle."
- Jørgen Bustgård Gran (15), sommerjobb hos Ammerud Basket

Alle de unge hjelpetrenerne som er med her hos Ammerud har vært med på Easy Basket kurs som en forberedelse til sommerjobben.

InkluBasket

Norges basketballforbund har sammen med Inklu AS startet et nasjonalt inkluderingsprosjekt. Visjonen i prosjektet er at basketball skal være den mest inkluderende idretten i Norge. Prosjektet ønsker å rekruttere barn som vanligvis ikke driver med organisert aktivitet inn i idretten. Derfor er tilbudet gratis, lokalt og rett etter skoletid.

"Ønsket er at barn og unge får et større nettverk og sosial kompetanse gjennom basketballklubbene. Dette kan være med på å forebygge utenforskap, rusutfordringer og kriminalitet – og gi stor samfunnsøkonomisk gevinst."
- NBBF

Prosjektet har fått god fart og gjennom 2021-sesongen er det så langt 882 barn som deltar på prosjektet gjennom hver uke. Dette er et prosjekt som aktivt jobber for å senke økonomiske barrierer og synliggjøre mangfoldet og inkluderingsfokuset i basket-Norge.

Foto: Erik Berglund
NBBF, InkluBasket tilbudet


#Jegstøtterregnbuenkampanjen

NBBF deltar i #jegstøtterregnbuen, en kampanje for å stoppe homohets i idretten. NBBF er fra før et foregangsforbund innenfor dette området, og det første forbundet som har blitt regnbuefyrtårn. Det vil si at de har gjort en grundig kompetansehevning i blant annet kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette har de jobbet med i praksis også, Easy Basket er et godt eksempel på dette, der barn ikke trenger ta stilling til kjønn. Videre fra U-13 kan man selv velge hvilken kategori man føler seg hjemme i frem til seniornivå. Dette gjør selvsagt noe med trivsel- og tilhørighetsfølelsen i idretten.

Forebygging av rasisme

Kristin Kvalvik fra NBBF forteller det at forebygging av rasisme er en viktig del av det forbundet og idretten jobber med. Forebygging av rasisme et stort tema på treningssamlinger. De har ulike workshops for å jobbe forebyggende med rasisme. Like viktig har det vært å skape en linje fra det forebyggende arbeidet til responsen. Hva skal man gjøre hvis man kommer over eller blir utsatt for ulike typer diskriminering? Her må det ligge klare løsninger på hva som skjer etterpå, hvem som skal involveres og hvordan man skal reagere. Dette er fortsatt et pågående arbeid og akkurat nå jobber forbundet med å få klart et kurs for å forebygge rasisme, slik at en kan jobbe for inkludering av etniske minoriteter i klubb.  

Når vi spør Marco Elsafadi, tidligere basketballspiller og en viktig person i basket-Norge, om hva som er unikt med basketball, er svaret tydelig i tråd med NBBF sine verdier:

Norsk Basket representerer gode verdier som inkludering, likeverd og respekt. Det jobbes aktivt med mangfold og forebygging av rasisme.
- Marco Elsafadi, tidligere basketballspiller og foredragsholder

Det er helt klart at basketball er mer enn en idrett. Innenfor basket-Norge jobbes det med mange prosjekter som setter liv i visjonen til forbundet og verdiene NBBF står for. Gjennom disse prosjektene skapes det merverdi som både gir mer til idretten, men også til alle som er en del av den.


Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel