July 19, 2021

Grunnlaget legges i gymnastikk og turn

Grunnlaget for fysisk aktivitet og livslang bevegelsesglede.

Mia Malmer, Osloidrettens Ungdomsnettverk

Gymnastikk og turn er en spennende og allsidig idrett med mange muligheter for utvikling. Rikelig med mestringsmuligheter, sammen med varierte bevegelsesmønstre, gjør at idretten er fin for å bygge selvtillit, ettersom man hele tiden prøver og lærer nye ting.

Gymnastikk er et bredt begrep som omfavner mange ulike grener. Her kan vi nevne både konkurranseidretter som troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk og gymnastikkhjul. Det finnes også mange breddetilbud der man kan drive med blant annet parkour, trampoline, akrobatikk, Gymlek, GymX, stevne- og oppvisningstropper og mer. Med begrepet turn mener man gjerne den konkurranseidretten som er mest kjent fra internasjonal idrett, med de tradisjonelle apparatene for turn menn (MAG) og turn kvinner (WAG). I tillegg har paraidrett et stort fokus i turn-miljøet, og kan utøves både som breddeidrett og konkurranseidrett.

NGTF, samleside paraturn

Kristin Axberg jobber som utdanningskonsulent i Norges gymnastikk- og turnforbund. Ved spørsmål om hva som gjør denne idretten unik er idrettens allsidighet noe av det første som blir nevnt.

"Det er ikke uten grunn at NGTFs virksomhetsidé er «grunnlaget legges i gym og turn".
- Kristin Axberg, Utdanningskonsulent NGTF

Bredt aktivitetstilbud, NGTF


IDRETTEN SOM HAR ALT

Høyenhall Gymnastikkforening

Gym og Turn kan kjennetegnes med et ubegrenset antall muligheter. Både når det gjelder grener, men også ulike apparater innenfor grenene. Begynner man med gymnastikk i ung alder, får man gjerne prøve en god blanding av de ulike grenene. I gymlek-partier og liknende er det nesten ingen ferdigheter man ikke er innom som kan være relevant for gym og turn. Det finnes tallrike aktiviteter og leker man kan drive med som som bidrar til et bredt bevegelsesmønster uansett alder.


Overføringsverdi til andre idretter

Kristin Axberg tilføyer at gymnastikk og turn skaper overføringsverdi til andre idretter ved at det bygger godt grunnlag i den motoriske gullalderen.

"Noe av det som mange ser på som unikt med turn er at man lærer inn grunnleggende motoriske bevegelser i en alder hvor man er mest mottakelig for læring. Turn er også sett på som en varierende og allsidig aktivitet med stor overføringsverdi til andre idretter."
- Kristin Axberg, Utdanningskonsulent NGTF

Axberg forteller videre om hvordan turn som basisidrett gjør idretten til en fin kombinasjon med andre idretter. Det foreligger flere samarbeid mellom turngrupper og andre idretter, der foreninger inviterer andre idretter inn i sin hall for å drive basistrening.

Ferdighetene er mange

Trening med musikk og rytme er kanskje ikke det man forbinder med gymnastikk og turn, men det er en sentral del av idretten innenfor flere av grenene. Grener som Rytmisk Gymnastikk krever også ballferdigheter og håndtering av ulikt utstyr, og derfor er det viktig med koordinasjon, både i RG, men også i de andre grenene. Andre arbeidskrav som spenst, bevegelighet, styrke og hurtighet bidrar til en stor øvelsesbank sammen med grunnleggende turn-ferdigheter og teknikktrening. Dette gir atskillige muligheter for kreativitet som trener, ettersom det er uendelig med muligheter til å skape lærings-rom.

Sommeraktivitet hos Uranienborg Turnforening

Verdi som trener

Denne sommeren er det flere turnforeninger i Oslo som har sommeraktivitet for barn. En av disse er Uranienborg Turnforening, der Nora Lovise Skaset (18) jobber som hovedtrener denne sommeren. Hun er også opptatt av mulighetene man får som trener innenfor gymnastikk og turn.

"Som trener har du muligheten til å gi mye frihet og valgmuligheter til utøverne. Bare i en håndstående kan du lære bort ulike varianter. Skal man stå med magen inn til veggen, eller ryggen? På den måten har denne jobben gitt meg muligheten til å bli mer pedagogisk."
Nora Lovise Skaset (18), Hovedtrener i Uranienborg Turnforening

Ved spørsmål om hva som er det beste med turn er det klar tale på at turn rett og slett er det beste.

"Gymnastikk eller turn er det beste du kan gå på, det har alt: spenst, rytme, styrke, hurtighet, koordinasjon, bevegelighet og alt."
-
Nora Lovise Skaset (18), Hovedtrener i Uranienborg Turnforening


Fellesskapet

I gym og turn-verdenen er det både mulig å velge lagidretter og individuelle idretter. Johanna Foote (18) jobber i Høyenhall Gymnastikkforening og har bakgrunn fra apparatturn, som er en individuell idrett. Ved spørsmål om hva som er det beste med idretten for henne, er det flere ting som blir nevnt. Både mestringsfølelsen man har med seg selv som utøver, men også at fellesskapet sammen jobber mot å bli bedre. Johanna forteller at hun har opplevd et miljø der man lærer å unne hverandre det å bli gode. Til tross for at idretten er individuell og at man setter seg egne mål, trener man sammen med lagkameratene sine og presterer sammen som klubb.

"Det er både individuell mestring og et fellesskap."
- Johanna Foote (18), hovedtrener Høyenhall Gymnastikkforening

Uranienborg Turnforening
EN UNIK MESTRINGSARENA

Det er ingen tvil om at mulighetene er mange. Dette bidrar til at alle kan finne noe de liker. Det er rett og slett unikt hvor mange muligheter det er for mestring.

Johanna Foote fra Høyenhall Gymnastikkforening kommer med et viktig poeng.

"Det er mye man kan lære og derfor mye man kan mestre."
- Johanna Foote, Hovedtrener Høyenhall Gymnastikkforening

Det er definitivt mye man kan lære når man driver med turn. Det er alltid et nytt element man kan jobbe mot, eller noe man kan forbedre i elementer man allerede mestrer. Hos Høyenhall Gymnastikkforening jobbet noen av deltakerne med foroverrulle. Noen av barna jobber med å klare og reise seg opp etter rotasjonen, og det gir stor mestringsfølelse når man endelig klarer det. De som allerede har fått til å reise seg, får nye utfordringer; være seg å strekke på ben eller å rulle i serie. På denne måten kan man hele tiden ha delmål som gjør at det ikke er så langt til neste mestringsopplevelse.

Hos Uranienborg Turnforening har Maja (11) vært med for å prøve turn denne sommeren. Ved spørsmål om hun har fått prøve noe nytt, nikker hun bekreftende.

- "Jeg tok på en måte stift for første gang!"
- "Var det vanskelig?"
- "Det gikk greit." Hun peker bort på en annen jente. "Hun der borte kunne det, så hun hjalp meg, selv om hun er mindre enn meg."

For noen er bare det å få prøve noe nytt veldig kult, og det gir stor mestringsfølelse når man endelig våger. Det kan Agnes (9) bekrefte. Hun fikk prøve salto på trampolinepark og er veldig stolt.

LIVSLANG BEVEGELSESGLEDE

Mestringsarenaen man møter når man driver med gymnastikk og turn, kan gi mange gode erfaringer med bevegelse. Det legger også en base for videre erfaringer.

"Gymnastikk og turn kan tilrettelegges på mange ulike nivå, og er derfor godt egnet til breddeidrett og for fysisk aktivitet gjennom hele livet."
- Kristin Axberg, Utdanningskonsulent NGTF
Høyenhall Gymnastikkforening

Johanna Foote (18) jobber i Høyenhall Gymnastikkforening, som driver med mye breddeaktivitet. Hun har jobbet i klubben i mange år og har tidligere bakgrunn fra turn. Johanna er opptatt av at i turn så kan man få med alle.

"I turn kan man være god i noen apparater; hvis du ikke er så glad i frittstående, så er kanskje skranke perfekt for deg".
- Johanna Foote (18), Hovedtrener Høyenhall Gymnastikkforening

Frittstående og skranke er to av de totalt fire apparatene man konkurrerer i innenfor turn kvinner, der de to andre apparatene er bom og hopp. Hvert apparat stiller krav til ulike ferdigheter som gir idretten mange ulike arbeidskrav.

"Man får et bredt grunnlag senere i livet, man har alle typer bevegelser, blir sterk i kroppen. Jeg merker jeg klarer meg bra i flere idretter fordi jeg har et godt grunnlag. Det er gøy."
- Johanna Foote (18), Hovedtrener Høyenhall Gymnastikkforening

Mestringsopplevelser er et viktig fundament for egenopplevelsen av fysisk aktivitet og idrett. Gym og turn kan, både med sin allsidighet og overføringsverdi, bidra til god erfaring med fysisk aktivitet, som igjen kan bidra til selvtillit og livslang bevegelsesglede.

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel