August 9, 2022

Osloidretten skal være åpen for alle

Idrett er en av samfunnets viktigste sosiale møteplasser, og er av verdi for alle som driver med aktivitet. Denne muligheten bør være til stede for alle.

Jamil Dost og Yassin Merabet, Osloidrettens Ungdomsnettverk

Idretten er og skal være for alle. Gjennom sommeren åpner vi dørene for økt deltakelse og introduserer flere barn og unge for idrett. Dette handler om å inkludere alle – alt fra de med forskjellig etnisk bakgrunn til likestilling av kjønnene – samt mye mer. Ved å åpne idretten for alle, åpner man samfunnet for alle.

Osloidrett.no er kampanjesiden for årets idrettssommer!

Ett av de viktigste inkluderingstiltakene osloidretten tar for seg er det årlige sommertilbudet. Hvert år får en haug med Osloklubber muligheten til å søke om midler som skal disponeres i løpet av sommeren. Resultatet er en idrettssommer med mangfoldig aktivitet over hele byen. Klubbene holder aktiviteter enten gratis, eller til en billig penge. På den måten får enda flere muligheten til å da del i idretten.

Paraidrett - det skal være gøy

Paraidrett er en fellesbetegnelse for idretter som er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser eller ulike typer utviklingshemninger. Det er vanlig å skille mellom bevegelseshemmede, utviklingshemmede, hørselshemmede og synshemmede.

Parasport med Nordstrand IF

Nordstrand IF er et av idrettslagene som i år arrangerer sommeraktiviteter for store og små. Et av tilbudene deres er forbeholdt barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Tilbudet går over en uke og deltakerne prøver seg på alt fra minigolf og dans, til gårdsbesøk og bowling! Med en instruktør per deltaker sørger Nordstrand IF for maksimal trivsel og en uke med aktivitet man sent vil glemme.

Christopher Knudsen hadde i år ansvaret for denne parasportleiren. Til vanlig jobber han som idrettskoordinator i Nordstrand IF Parasport. Han er en av mange som er svært fornøyd med det gjennomførte tilbudet. Han gir blant annet uttrykk for at tanken og visjonen bak var å sprenge grenser – og det både for Nordstrand som idrettslag, men også for deltakere, foreldre, og for andre aktivitetstilbydere i Oslo. Christopher ønsker nemlig flere paratilbud i Oslo, og håper leiren deres belyser behovet for slike tilbud i storbyen. Resultatet er i alle fall en følelse av et vellykket aktivitetstilbud.

“Tilbakemeldingene har i hvert fall hvert sånn at deltakerne er veldig fornøyde, og foreldrene var veldig, veldig fornøyde”

- Christopher Knudsen, idrettskoordinator i Nordstrand IF Parasport

En allsidig aktivitetsleir har altså blitt en stor glede for mange, og ved spørsmål om hva det beste med leiren er, synes Christopher det er vanskelig å trekke frem én ting. Etter en kort grublepause, konkluderer han kort og konsist.

“Det mest tilfredsstillende for min del, som har hatt det overordnede ansvaret, er å se den gleden som deltakerne viser av å være med på dette”

- Christopher Knudsen, idrettskoordinator i Nordstrand IF Parasport

Les mer om Nordstrand IF Parasport HER.

Én idrett – like muligheter

Formålet med paraidrett er som med all annen idrett å skape en sosial arena der barn, unge og voksne trives med aktivitet. Det skal altså først og fremst være gøy. Dette er noe Nordstrand IF lykkes med. De tilrettelegger for idrettsglede uansett forutsetninger. En essensiell del av oppskriften er kompetente instruktører som skaper et sosialt miljø der enkeltindivider opplever mestring og utvikling.

Parasport med Nordstrand IF!

Slikt arbeid gjør seg også gjeldende for resten av idretts-Norge. Idrettsforbundets visjon er idrettsglede for alle med et formål om å gi alle mennesker mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Det er et langsiktig og kontinuerlig arbeid med overordnet mål om å ha med flere, samtidig som de blir i lengre tid.

Over en periode på seks år viser nøkkeltall fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité at paraidretten har opplevd en stabil økning. I 2014 var anslaget på omtrent 9 400, imens det i 2020 var på omtrent 11 500. Med dette som grunnlag ønsker idrettsforbundet å fortsette veksten. For å oppnå dette målet har man utarbeidet en strategiplan der slagordet er én idrett – like muligheter.

Inkludering av jenter

Fysisk aktivitet og idrettsdeltakelse er ikke bare helsefremmende. Det er også en kilde til glede, mestring og sosiale forhold. Man husker som regel de morsomste øyeblikkene sammen med de beste menneskene. I tillegg til dette vil idretten fungere som en dannelsesarena der man tar opp noen av samfunnets normer og verdier, og gjør det om til sine egne. Med et slikt resultat er det desto viktigere å få med seg flere på laget - også jenter og kvinner.

Jentene skal med i Oslo!

Oslo Idrettskrets lanserte i 2020 en langtidsplan med hovedmål om å skulle tilby attraktive idrettstilbud som fører til livslang deltakelse. Det handler om å blant annet utvikle bedre idrettslag, fjerne økonomi som barriere og skape lokale aktivitetstilbud. Målet er å sørge for at minst 60% av ungdommer på 10. trinn i Oslo aktivt skal være med i idrettslagsaktivitet. Det vil med andre ord si at andelen jenter som aktivt deltar i idrettsaktivitet skal øke fra 37,7% (tall fra 2018) til 60% innen 2024. Det er et stort mål, og krever utbredt arbeid over hele Oslo.

Jentefotballskolen fra tidligere år!

SF Grei er et av Oslos idrettslag som i sommer har valgt å fokusere på jenter. De arrangerer nemlig, for femte år på rad, en fotballskole i uke 32 - og den kun for jenter! Til fotballskolen inviteres jenter fra over hele Oslo og man trenger ikke å ha spilt fotball før, for å være med. Målet er å gi positive fotballopplevelser, skape positive holdninger og danne minner for livet.

Sondre Moripen er daglig leder i SF Grei og verdsetter jentesatsingen deres høyt. Han forteller at klubbens fokus er å gi et godt tilbud til alle, uansett kjønn, etnisitet, økonomi eller ambisjonsnivå. Da kommer jentesatsingen som et selvfølge. De ønsker alle velkomne, og tar rollen som en viktig samfunnsaktør på alvor. Resultatet er også godt synlig for deres del.

"Vi ser at vi klarer å få med svært mange og klubbens medlemsmasse gjenspeiler bydelens demografi svært godt, noe som er en god indikator på arbeidet.

- Sondre Moripen, daglig leder i SF Grei

Han understreker dog også at de aldri kan si seg selv fornøyde, og prøver til enhver tid å få på plass nye tiltak som kan åpne nye dører. Eksempler på tiltak de har gjennomført innebærer å ansette jenteansvarlige som legger opp til jentedager- og aktiviteter i løpet av året. De har også økt fokuset på utviklingen av ungdomsjenter slik at de kan gå frem som forbilder, og trene yngre jentelag.

En fotballskole kun for jenter passer da perfekt for byens unge jenter. Her møtes de av andre jenter på samme alder fra forskjellige deler av byen, og dyktige trenere som legger opp til gode fotballøkter. Dette er noe SF Grei har erfart er viktig i inkluderingsarbeidet av jenter.

"Jentefotballskolen dukket første gang opp i 2018, da vi erfarte at det er mange jenter som koser seg enda mer med fotballen dersom de får utfolde seg uten gutter tilstede"

- Sondre Moripen, daglig leder i SF Grei

På den måten har SF Grei klart å samle inn omtrent 200 aktive jenter i idrettslaget sitt per dags dato!

Les mer om SF Grei HER.

Inkludering av flyktninger

Europa har lenge vært i sin lengste fredsperiode på en god stund. Det hele endret seg våren 2022. Europa- og verdenssamfunnet har siden vært preget av store flyktningstrømmer, som bare har lagt på seg allerede eksisterende problemer. Dette trykket har vi også merket her i Norge. Det har derfor siden den tid spesielt vært viktig å gi flyktninger et idrettstilbud etter ønsker og behov.

Oslo Turnforening stiller opp

Flere Oslo klubber har det siste året arrangert diverse aktivitetstilbud for flyktninger. En av disse er Oslo Turnforening som har arrangert et særskilt aktivitetstilbud for ukrainske flyktninger i perioden mars-april. De følte på et stort behov for dette i nærmiljøet, og bestemte seg for å ta ansvar. Tilbudet har for mange fungert som et lyspunkt i en ellers tøff periode. Christian Thomassen er senterleder for Haslehallen der mye av aktiviteten har foregått. Han gir uttrykk for det gode resultatet til aktivitetstilbudet.

"Det så vi i vår når flyktninger - både barn, voksne og eldre fikk et avbrekk i hverdagen – med smil, latter og glimt i øyet som beskriver gleden, takknemlighet og vennskap"

- Christian Thomassen, senterleder v/ Haslehallen

Videre forteller han at dette er opplevelser som gjensidig har blitt oppfattet av trenere, tillitsvalgte og ansatte som organiserer aktivitetene. De har på nært hold sett hvordan aktiviteten har utgjort en forskjell i hverdagen.

Mangfoldighet og verdier

Oslo Turnforening er en forening bestående av veldig mange forskjellige nasjonaliteter - der i blant ukrainske trenere. I kombinasjon med verdier som inkludering var det et selvfølge å også inkludere ukrainske flyktninger. Det har resultert i enorm idrettsglede som også var prioriteringen fra start. I tillegg til inkludering som en sentral verdi legger Christian til at glede også er en kjerneverdi for Oslo Turnforening.

"Som klubb har vi glede og inkludering to av våre viktigste verdier. Lite slår idrettsgleden, og det er jo derfor vi er her som klubb. Idrettsgleden er uslåelig og drivkraften for det meste vi gjør. Dette uavhengig om det er flyktninger eller andre målgrupper"

- Christian Thomassen, senterleder v/ Haslehallen

Med gode verdier og et stort behov for aktivitet har Oslo Turnforening brettet opp ermene, og levert et sterkt aktivitetstilbud for denne sårbare gruppen. Resultatet er idrettsglede, og et etterlengtet avbrekk fra en ellers røff periode på flukt.

Inkluderingstiltak i Oslo

Oslo Idrettskrets, har i samarbeid med resten av Osloidretten, de siste årene aktivt jobbet for å inkludere flest mulig - samtidig som man ønsker å forhindre frafall. Resultatet av denne satsingen er for eksempel de tre idrettssommerne. Utover dette har flere Osloklubber bidratt på hver sin måte.

Furuset IF og Alnaskolen
Bilde fra Furuset IFs sommeraktiviteter!

Det er vel så viktig å inkludere ungdommer i norsk idrett- og samfunnsliv. Å kurse dem og gi dem relevant arbeidserfaring har et positivt utslag for både ungdommen selv, idrettslaget og samfunnet for øvrig. Furuset IF er en osloklubb som har sett verdien av dette over en lang periode nå.

Alnaskolen er et lokalt lederutviklingsprogram for ungdommer på Furuset. Det ble etablert i 2009 som et tilbud for barn og ungdom i alderen 15-25 år. Opplegget kjøres over en lengre tidsperiode der noe av innholdet inkluderer frivillig arbeid, førstehjelpskurs, planlegging av arrangementer, studieturer og masse mer. Opplæringen gjennomføres på forskjellige stadier. Det sørger for god opplæring, oppfølging og utviklingskurve for den lokale ungdommen.

Les mer om Alnaskolen HER.

Tøyen SK og "Olympiabunnen"
Fra aktivitetscampen til Tøyen SK!

Oslo er en delt by der forskjellene er store. Dette synes også på muligheten for å drive med idrett. Det er svært mange som opplever økonomi som en barriere. En slik hindring setter stopper for utbredt idrettsdeltakelse. Idrett er en viktig arena i det norske samfunnet, og det gjør det desto viktigere å åpne dørene for flest mulig.

Tøyen SK er et nylig etablert idrettslag som fokuserer på å skape et lavterskel og rimelig idrettstilbud for barn og unge i Oslo. De har ingen organiserte lag som deltar med en egen idrett, men organiserer aktiviteten heller gjennom en aktivitetsuke. Timeplanen er satt sammen av forskjellige aktiviteter som inkluderer alt fra basketball til skating. Det er et allsidig tilbud som går til kun 100 kr i året! Populært og internt går man for navnet «olympiabunnen». Idrettsdeltakelsen er høy, og det samme er idrettsgleden.

Les mer om Tøyen SK HER.

Vålerenga Samfunn og gatelaget

En annen samfunnsgruppe som ofte faller utenfor, er tidligere rusmisbrukere. Dette er en sårbar gruppe som på lik linje med andre borgere trenger en sosial møteplass. Idrett kan være en perfekt arena for å normalisere et ellers turbulent liv.

Gatelaget til Vålerenga Samfunn!

Vålerenga Samfunn har i noen år nå drevet et gatelag. Det er et fotballag for tidligere rusavhengige med treninger tre ganger i uka. På disse treningene møtes man av dyktige trenere, og et måltid både før, og etter trening. I tillegg til dette spiller de i en egen liga med andre gatelag fra rundt omkring i Norge. Resultatet er en sosial arena der hverdagen fylles med en sunn livstil og bevegelsesglede.

"Å komme tilbake til samfunnet etter avrusning kan være svært krevende og oppleves ensomt for mange, det å kunne delta på meningsfulle aktiviteter og samtidig bli del av et nettverk er helt avgjørende for at mange klarer å holde seg rusfrie"

- Jannicke Aas, daglig leder i Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn

Les mer om gatelaget HER.

Oslo Idrettskrets og Aktivitetsguiden

Aktivitetsguiden er et gratis tilbud i hele Oslo som hjelper barn og unge mellom 6-19 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. En aktivitetsguide fungerer som et bindeledd mellom familier som ønsker en inngang til idretten, og idrettslag i Oslo. Han/hun kan komme hjem til familien og presentere lokale idrettstilbud, forklare hvordan idretten fungerer og svare på spørsmål. Aktivitetsguiden legger til rette for et trygt og godt første møte med idrettslaget.

"Det er et inkluderingstiltak for å redusere økonomiske-, kulturelle-, og språklige barrierer for deltakelse i idretten"

- Oslo Idrettskrets
Oslos flotte aktivitetsguider!

Les mer om aktivitetsguiden HER.

Osloidretten skal være åpen for alle

Idretten er og skal være for alle. Målet er å få med flest mulig, lengst mulig og gjennom diverse inkluderingstiltak åpner vi idrettens dører for byens beboere. Det er fortsatt en lang vei å gå, men fortsetter vi på samme vei, vil en større andel av Oslos barn og unge få glede av idretten i årene fremover.

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel