July 7, 2022

Fotball: Verdens største møteplass

Fotball er klodens største sosialiseringsarena, og i Norge arbeider man for å skape en idrett for alle. Gjennom målrettet arbeid lykkes man med dette i Norge.

Jamil Dost, Osloidrettens Ungdomsnettverk

Fotball er uten tvil verdens største idrett og tiltrekker seg oppmerksomhet i mange situasjoner. Enten det skulle være i nyhetsbildet, eller en samtale under friminuttet om gårsdagens match. Uansett hvem man er, eller hvor man er, vil man ha hørt om fotball – og sannsynligheten for at du har spilt det før, er høy. Men det er ikke bare verdens største idrett. Det er også Norges desidert mest populære aktivitet og det ser man på den enorme infrastrukturen og organiseringen.

Norges Fotballforbund (NFF) er det øverste styreorganet overnorsk fotball. De melder per dags dato om i overkant av 370 000 aktive medlemmer. Dette antallet fordeler seg på omtrent 1700 klubber over hele Norge. Med så stor mangfoldighet er det viktig med en felles visjon. NFFs visjon er: fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap. Dette er en visjon som favner alle og viser hvor viktig fotballen er som samfunnsaktør.

For å oppfylle denne visjonen har NFF lagt ned en strategiplan. De fem hovedmålene er:

  • Klubbutvikling
  • Spiller- og trenerutvikling
  • Landslag og toppklubb
  • Anleggsutvikling
  • Flere jenter og kvinner i fotballen

Ved å jobbe på disse områdene er målet å skape en mest mulig inkluderende idrett som for alvor favner alle.

Flere jenter og kvinner i fotballen

Et særskilt viktig satsingsområde i norsk fotball de sisteårene har vært jentefotballen. Det har vært utrolig viktig å inkludere flere jenter, og gjennom målrettet arbeid i flere år har man klart å rekruttere inn flere. Det gjelder både som spillere, men også som trenere, ledere og dommere. Det iverksettes en rekke tiltak for å få til dette.

I Oslo har man blant annet satt i gang en lavterskel futsalturnering kun for jenter i ungdomsårene. På trenersiden har man startet opp et trenerutviklingsprogram, og gjennomført flere trenerkurs bare for jenter. Cecilie Olsen, som er prosjektleder for jentesatsing i NFF Oslo, forteller at dette har bidratt stort i å senke terskelen for deltakelse blant jenter.

"Det gjør vi også med lederkurs og dommerkurs, og ser at det kan ha god effekt og senke terskelen for å være med på kurs for mange"

- Cecilie Olsen, prosjektleder for jentesatsing i NFF Oslo

Resultatet av en slik satsing vil kunne bli synlig i økende medlemstall landet over, men også i mengden med fotballprofiler Norge produserer. Der er vi allerede godt i gang og kan vise til verdenskjente kvinnelige spillere som Ada Hegeberg og Caroline Graham Hansen. Deres suksess er igjen med på å påvirke dagens utvikling av norsk fotball.

"Vi vet at forbilder er ekstremt viktig, enten det er kvinnelig trener på J11-laget eller spillere som Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen. Jenter og kvinner har vært sterkt underrepresentert i fotballen lenge, og det tror jeg også kommer av at man ikke har hatt mange å se opp til og kjenne seg igjen i. Vi vet at det å kjenne seg igjen i noen som er like deg er veldig viktig"

- Cecilie Olsen, prosjektleder for jentesatsing i NFF Oslo

Ved å åpne døren for flere jenter i norskfotball sørger man for å skape muligheter på linje med gutter. Det handler om å gi likestilte muligheter, og det starter først og fremst i barnefotballen. Prosessen følges hele veien opp til elitefotballen der profilerte forbilder får ringvirkninger helt ned til barnefotballen igjen. Cecilie konstaterer at det handler om å gi jenter muligheten til å drømme.

"Å se Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen spille for over 90 000 tilskuere på Camp Nou, eller Ada Hegerberg være første kvinne til å vinne Ballon d'Or, viser unge jenter at det er mulig å drømme"

- Cecilie Olsen, prosjektleder for jentesatsing i NFF Oslo

Gjennom aktiv jentesatsing i flere år har Norge som nasjon kommet langt på akkurat dette området, men det er fortsatt en vei å gå. Ifølge Cecilie er det opp til hvert enkelt medlem i norsk fotball å sørge for at det fortsetter å vokse.

Fotball i Oslo

Oslo er ikke bare Norges mest folkerike by – det er også Norges største fotballby. Med omtrent 135 fotballklubber, stiller hovedstaden sterkt med fotballrepresentasjon i Norge. Det har seg også slik at åtte av de ti største klubbene i hele landet har sitt hjem i Oslo. Det brede fotballtilbudet er noe som kommer godt til syne under sommerens idrettsaktiviteter. Lindeberg SK og Skeid er blant Osloklubbene som arrangerer en fotballcamp i sommer.

Lindeberg SK arrangerer en sommerfotballskole åpen for alle, og har til og med været på sin side. Med strålende sol og en deilig bris er fotballgleden stor blant deltakerne. Noen trimmer ballkontrollen, og andre øver på å drible. Kristoffer Kvikstad har selv spilt fotball for Lindeberg og har disse ukene ansvaret for at fotballskolen går som den skal. Han forteller at campen har sitt opphav i Korona-året 2020 og at det startet som et tilbud for de som ikke hadde mye annet å gjøre. Det er på mange måter fortsatt det de holder på med i år. For Lindeberg satser på å skape en arena der man kan spille fotball, samtidig som man møter på både gamle og nye venner.  

"Det skal være hyggelig å være her. Vi har fokus på vennskap rundt fotballen"

- Kristoffer Kvikstad, prosjektleder for sommerfotballskolen
Sommerfotballskolen hos Lindeberg SK

På lik linje med Lindeberg SK, varter Skeid opp meden skillcamp i sommer. Det er et perfekt ferietilbud for både de som har lite å gjøre, og de som ønsker å bli bedre fotballspillere. Instruktører ved denne campen er A- og B-lagsspillere for Skeid. En av disse er 19 år gamle Kasper Lunde Ofstad. Til vanlig er han keeper for både A- og B-laget, men denne sommeren tilbringer han litt ekstra tid med barn og unge hos Skeid. Han forteller at dette er en fin arena for barna å kunne utvikle seg fotballteknisk, samtidig som instruktørene får en fin sommerjobb ved siden av treningene.

"Jeg har spilt for Skeid hele livet, og elsker fotball. En slik sommerjobb er perfekt!"

- Kasper Lunde Ofstad, instruktør ved skillcampen hos Skeid  


Du kan finne en oversikt over fotballklubber i Oslo HER.

Fotball er en verdensomspennende idrett, og markerer seg godt i Norge også. Med god organisering, høyt medlemstall og godestrategiplaner lykkes norsk fotball med å inkludere de aller fleste. Særlig i Oslo som storby gjør dette seg gjeldende. Vi har kommet et godt stykke, men har fortsatt en vei å gå for å skape en idrett for absolutt alle. Alle har et eget ansvar for at dette skjer.


Har du lyst til å prøve fotball i løpet av sommeren? Sjekk vår aktivitetskalender HER.

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel