July 7, 2023

Idretten som sosialiseringsarena

Idretten har en unik evne til å bringe mennesker sammen. Både barn og ungdom knytter nettverk for livet gjennom idretten, og gjennom sommeraktiviteter kan de bygge nye vennskap.

Uansett hvor vi kommer fra, hvilket språk vi snakker eller hvilken religion vi tilhører, kan idretten fungere som et felles språk som overskrider alle forskjeller. Gjennom sommeren arrangerer ulike idrettslag aktiviteter for barn og unge, som bidrar til å knytte folk sammen. Øyeblikkene man opplever her viser kraften som ligger i idretten og idrettens evne til å fremme vennskap og samhold på tvers av ulike bakgrunner.  

Vennskap gjennom sommercamper

Idrettskretsens erfaring er at sommeraktiviteter er viktig for barn av flere årsaker. Her kan barn teste nye aktiviteter, utforske og føle på spenning i hverdagen. Dette får de ofte på skolen og fritidstilbud, men når hverdagsrutiner endres kan en ofte føle på lite spenning og ensomhet. Noen drar på ferie, og andre på hytta. Dette kan bidra til at barn ikke føler de har tilknytning til noen, og ferien kan bli kjedelig.

Abdinor Mahamed jobber i Tøyen SK og har sett hvilken verdi idrett kan ha for barn og unge.

– Det er ikke til å stikke under stol at ferier er vanskelige, særlig for dem med minst ressurser og lavinntektsfamilier.

Det forteller Abdinor Mahamed (29). Han har vært aktiv i idretten hele livet, og nå er han trener for Tøyen Sportsklubb. Han jobber mye med barn, og forteller at han ser stor verdi i sommeraktiviteter for barn og unge.

– For disse barna, som ikke har mulighet til å bli kjørt rundt, dra på camper, eller hvor foreldre ikke har mulighet til å ta fri når barna har fri, så er disse sommeraktivitetene utrolig viktige. De får møte mange andre barn fra ulike kulturer og ulike lokalmiljøer. Det skaper også noe man kan snakke om når man kommer tilbake på skolen, forteller han.

Aktivitetstilbudene bidrar også til barnas sosiale utvikling. Gjennom idrettssommeren får barn muligheten til å bli kjent med nye og møte gamle venner. Idrettstilbudene er dermed en god sosialiseringsplattform.

Badminton bringer samhold.

Barna lærer om ulike normer og verdier samfunnet har som samarbeid, kommunikasjon og respekt. Dette bidrar til å styrke deres sosiale ferdigheter og skape et følelsesmessig felleskap, der alle blir inkludert.

– Gjennom sommeraktiviteter får barna muligheten til å delta i et felleskap. De slipper å føle på utenforskapet, eller å føle på at alle andre gjorde noe, mens de bare satt inne eller hang i ballbingen. Det går ikke an å uttrykke med ord hvor viktige de gratis sommeraktivitetene er, forteller Mahamad.

At barna får drive med ulike former for idrett og aktivitet gjennom sommeren skaper også varige minner og opplevelser.  

Sosiale nettverk og vennskap blant ungdom i sommerjobb

Overgangen fra skolehverdag til sommerferie kan innebære at barn og unge mister den daglige strukturen og det sosiale nettverket de har i skolehverdagen. Noen kan dessuten oppleve manglende støtte eller oppfølging fra voksenfigurer i sommerperioden, som eksempelvis lærere, veiledere eller andre som vanligvis er tilgjengelige. Gjennom å delta på sommeraktivitet, får deltakerne eldre personer de kan lene seg på. Det kan eksempelvis være ungdomstrenere og aktive ledere i klubben.  

Qasem er en av de som har fått muligheten til å jobbe i idretten i sommer. Han er 17 år og jobber i Oslo Kajakklubb.

Qasem har lært seg både havkajakk og kajakkpolo mens han har vært instruktør hos Oslo Kajakklubb.

– Sommerjobben for meg betyr at jeg har fått ny erfaring og at jeg har lært noe nytt i livet, sier Qasem.

Han er instruktør sammen med ni andre som tidligere har drevet aktivt med padling. Derfor syns han de første dagene var litt vanskelige. Qasem har aldri drevet med vannsport tidligere, samtidig som at han var en av de få som ikke kjente noen av de andre instruktørene fra før av.  

– Det var litt vanskelig de første dagene, men etter hvert ble vi godt kjent og snakket mye sammen, forteller han.  

De andre instruktørene tok han godt imot, og han forteller at han har blitt særlig god venn med sjefen sin. Qasem forteller videre at det beste med sommerjobben er den gleden han får av å møte alle barna på campen og muligheten til å hjelpe dem med deres utvikling.  

Kilde til personlig vekst og trygghet

Både Qasem og Abdinor er takknemlige for mulighetene de har fått gjennom idretten, både på det personlige planet og kunnskapsmessig.

David og Bravin er unge instruktører, lagkamerater og gode venner.

I tillegg til å bli kjent med andre instruktører og sjefen, syns Qasem det også har vært en verdifull læringsopplevelse. Han har en søster, og får snart en til, og gleder seg til å videreføre det han har lært til dem. Særlig ser han frem til å hjelpe søsknene sine med å bli trygge på seg selv.  

Abdinor forteller at idretten har bidratt til at han har hatt et miljø hvor han har følt seg trygg og komfortabel gjennom hele oppveksten. Det har betydd mye for han, særlig hva gjelder vennskap og samhold.

– En av grunnene til at ungdommer engasjerer seg i idrettslag er jo at de trenger en jobb, men grunnen til at de blir er at de finner mening i det. Og det vet jeg fordi jeg var en av de ungdommene selv. Det er nettopp på grunn av fellesskapet, miljøet, tilhørigheten og den felles identiteten, forteller han.

Henrik, Abdullah og Julia fra Vålerenga Samfunn.

Idrettssommer 2023

8 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel