July 12, 2021

Kampsport - Læringssarena i tillegg til idrett

Kampsport er preget av tradisjonelle og disiplinvekkende verdier, samtidig som det er åpent for alle.

I åtte uker skal nesten 80 idrettslag bidra til en sommer fylt med idrettsglede for store og små. Osloidrettens ungdomsnettverk har benyttet muligheten til å ta en nærmere titt på tilbudene. Her deler vi glimt og øyeblikk fra tidenes aktivitetssommer.

Jamil Dost, Osloidrettens ungdomsnettverk

Det finnes mange former for kampsport. De fleste er samlet under NKF (Norges Kampsportforbund). Dette fleridrettsforbundet organiserer over 20 forskjellige kampsporter, hvor karate, taekwondo, jiu-jitsu og wushu er blant de mest populære.

Det finnes også andre forbund for kampidretter som kickboksing, boksing, judo og bryting. Selv om det skilles mellom grener som organiseres under NKF og andre særforbund, så kan vi tenke på kampsport som et samlebegrep for de mange ulike kamp-idrettene.

Respekt og samhold

Kampsportaktivitet kan bidra til å skape en sunn hverdag, gjennom arbeid med grunnleggende verdier som disiplin, respekt, tålmodighet og samhold. Det er en individuell idrett som krever at man retter fokuset mot seg selv for å møte idrettens krav. Når man utøver kampsport er respekt mellom utøverne viktig, både med tanke på sikkerhet og regler. Dette fokuset skaper et trygt miljø der utøverne er med på å oppleve enorm mestringsfølelse, samtidig som man bygger sosiale relasjoner i klubbene.

Til tross for viktige verdier og et stort utvalg av ulike typer kampsport, er det ikke mange som har prøvd kampsport før. Sportssjef og hovedtrener i I.F Ørnulf Bokseklubb, Mahdi Mohseni, mener dette kan ha en sammenheng med hvordan kampsport feilaktig kan bli fremstilt i mediene.

"Boksing, og kampsport generelt, er ikke så farlig som de fleste tror. Man tror det er farlig fordi man ser ting i mediene som viser til skader og alvorlige hendelser, men i realiteten stemmer ikke dette.

- Mahdi Mohseni, sportssjef og hovedtrener i I.F Ørnulf Bokseklubb

I stedet ligger fokuset først og fremst på å lære grunnleggende teknikker, og ikke på å skade andre mennesker. Dette kommer i tillegg til de viktige forutsetningene kampsportene ønsker å dyrke, som for eksempel respekt og selvdisiplin. Dette vektlegges i stor grad av Mahdi Mohseni og I.F Ørnulf Bokseklubb.

Bokseskole i regi av I.F Ørnulf Bokseklubb

Læringsarena

Kampsport er en læringsarena, både gjennom utvikling av idrettsferdigheter, men også ved å skape positive holdninger og verdier. Barn og unge er blant de som drar stor nytte av dette. Kim A. Gibson fra Norges Kampsportforbund nevner dette når han forteller om hvilke positive effekter utøvere vil oppleve ved å drive med kampsport. I all hovedsak bygger det på det tekniske med idretten, samt at kompetansen vil bli nyttig senere i livet:

"Man vil få viktige mentale verktøy og utfordringer i trygge og gode rammer, med velutprøvde pedagogiske metoder. Samtidig får man gjennom den tekniske treningen øvd på koordinasjon, motorikk og selvforsvar, som kan være nyttig å ha med seg videre i livet"

- Kim A. Gibson, informasjons- og arrangementskonsulent i NKF

Det er med andre ord kvaliteter og egenskaper som vil fungere på en god måte – også langt utenfor det idrettslige liv. Dette vet trener i Keum Gang Taekwondo, Werner Lindågrd, alt om. Han legger vekt på at man får økt selvinnsikt og at selvtilliten etter hvert øker i arbeidet med en kampsport.

Taekwondo skole i regi av Keum Gang Taekwondo


Kampsportens positive effekter

Setter man seg inn i de ulike kampsport-praksisene vil man få en større forståelse for alle de positive effektene av å drive med kampsport. Det er av den grunn også viktig å reklamere for sporten og tiltrekke nye medlemmer. Det vil bidra til å styrke allerede eksisterende kampsportklubber.

"Som med all annen idrett drives kampsportklubbene av frivilligheten, men i motsetning til mange andre idretter har ikke kampidrettene like gode vilkår rundt kommunale anlegg. Derfor har mange kampsportklubber store utgifter til drift av egne anlegg og er avhengige av å ha medlemmer som er med på å hjelpe til økonomisk for at idrettslaget skal kunne fortsette sin drift.

- Kim A. Gibson, informasjons- og arrangementskonsulent i NKF

Benjamin Stormo Sjöstrand (19) jobber som trener under sommercampen til Lambertseter Bryteklubb. Han har selv sett utviklingen som egen klubb har opplevd etter at de fikk et nytt og bedre anlegg. Et nytt anlegg virket appellerende for andre som ville prøve ut bryting. Han forteller videre at bryting og andre former for kampsport skiller seg fra andre idretter.

Benjamin Stormo Sjöstrand (19)
"Bryting er en veldig unik aktivitet. Det er noe av det som er så bra med det, at det vil friste for de som føler at de ikke passer inn et annet sted. Derfor er det fint å arrangere slike sommercamper, som fungerer som en introduksjon inn i en ny verden. Det er dessuten en svært allsidig idrett der vi sørger for å variere i stor grad. Alt fra grunnleggende selvforsvar til beherskelse av egen kropp."

- Benjamin Stormo Sjöstrand (19), trener ved sommercampen til Lambertseter Bryteklubb

Trygghet, samhold og respekt står sterkt i de ulike kamp-idrettene. Verdier som dette bidrar til å opparbeide ønskede ferdigheter og kvaliteter, som strekker seg utenom den idrettslige verden. Kampsort er ikke så skummelt i realiteten som det kan fremstå. Det er en læringsarena der alle kan delta og utvikle seg både som idrettsutøvere, mens også gjennom en personlig utvikling.


Vil du lære mer om kampsport, besøk kampsport.no. Sjekk også nettsidene til Norges bokseforbund, Norges judoforbund, Norges bryteforbund og Norges Kickboxingforbund.

Idrettssommer 2024

8 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel