August 11, 2021

Paraidrett - det skal være gøy

Paraidrett for barn handler om trygghet, mestring og et inkluderende fellesskap, der man kan ha det gøy sammen.

Mia Malmer, Osloidrettens Ungdomsnettverk

Det siste året har vært tøft for mange. Ekstra stille har det vært i paraidretten, som er preget av et stort aldersspenn mellom utøverne. De som har kunnet trene det siste året har plutselig ikke hatt lagkameratene sine der, eller noen å trene med.

Paraidrett blir brukt som en samlebetegnelse for idretter som er tilrettelagt for mennesker med funksjonsnedsettelser eller ulike typer utviklingshemninger. Det er vanlig å skille mellom bevegelseshemmede, utviklingshemmede, hørselshemmede og synshemmede.

DET HANDLER OM Å HA DET GØY

Idrett skal være gøy. De som kanskje er best på å ha dette fokuset, er de som driver med paraidrett. Fokuset er på mestring, ros og at det skal være gøy når man blir kjent med nye idretter.

Idretten er en av de viktigste sosiale møtepunktene for mange med fysiske funksjonsnedsettelser eller utviklingshemninger. Derfor er “venner i aktivitet” hos Sagene denne sommeren ekstra stas! Stjernesommer for barn med spesielle behov er et tilbud i alderen 5-15 år. De har hatt tilbud mandag til fredag mellom 12:00-15:00, gjennom fire uker i sommer. Her er det barn som kjører helt fra Langhus for å være med.

Venner i aktivitet, Sagene IF


Per Henning Sørensen, leder for paraidrett i Sagene IF, sier at en instruktør i paraidretten bør være en person som ser barna, roser mye, er positiv og fokuserer på å veilede fremfor å finne feil. Tilbake får man en idrettsglede og motivasjon som er vanskelig å matche.

"Det som er veldig viktig er at det aldri handler om å vinne, det handler bare om å ha det gøy. Det er ikke noe press."
- Per Henning Sørensen, leder for paraidrett i Sagene IF

I paraidretten er det vanlig at mange lag og idretter møtes på tvers for å styrke fellesskapet. Dette fordi det ikke handler om resultater, eller det å vinne, men om å delta og mestre. Fokuset er på å skape de gode opplevelsene med aktivitet.

Her er det nok mange som kan lære av paraidretten, for er det ikke dette hele barneidretten bør handle om? 

STOR BEVEGELSESGLEDE

Vi har alle behov for å være i bevegelse, utfolde oss og leke. For mennesker med en funksjonsnedsettelse eller utviklingshemning, må noen ganger aktiviteten tilrettelegges eller tilpasses. Det er ikke alltid så mye som skal til. Det aller viktigste er at man tar seg tid til å skape trygge rammer og blir kjent med hverandre. Fagkonsulent for paraidrett i Oslo idrettskrets, Simen Kjelsrud, forteller at når man skal starte opp paraidrett eller tilrettelegge aktivitet handler det i stor grad om å ufarliggjøre.

«Det jeg noen ganger opplever er at mange er bekymret for å si eller gjøre noe feil, når man ikke har noen erfaring med paraidrett fra før. Det mange opplever når de får mer erfaring er at de sitter igjen med en positiv opplevelse, som er en berikelse for klubben.»
- Simen Kjelsrud, Fagkonsulent for paraidrett i OIK

Alle kan være inkluderende idrettslag som tilrettelegger for barn med spesielle behov. Man trenger ikke kjøpe masse nytt utstyr, ha egne grupper og mange kurs for å tilrettelegge eller tilpasse aktiviteten. Små justeringer kan være nok. Om man ønsker å legge inn en ekstra innsats, kan det være nyttig å sende en eller to trenere på kurs, søke om ekstra utstyr eller få hjelp fra idrettskretsen til å opprette egne paraidrettsgrupper.

Norgesidrettsforbund, NIF


Flere barn med spesielle behov kan oppleve at de blir fritatt fra kroppsøving og at de har mindre bevegelseserfaring enn klassekamerater og andre barn i idrettslaget. Her kan idretten gjøre en forskjell. Når man kommer inn på idrettsarenaen flyttes fokuset fra funksjonsevnen din, du kan fokusere på mestring, ha det gøy og bare være deg selv.

«Idrett er idrett, uansett hvem du er. Av og til har man ulikt utgangspunkt og man må løse veien ditt på nye måter. Det handler om kommunikasjon, og at man må tørre å prøve.»
- Simen Kjelsrud, Fagkonsulent for paraidrett i OIK  


MANGE ØNSKER Å ENGASJERE SEG

Iben Røer Johnsrud (17)

Iben Røer Johnsrud (17) har denne sommeren fått jobbe som instruktør på parainnebandy, med venner i aktivitet hos Sagene IF. Ved spørsmål om hvorfor hun ønsket å jobbe her, er det klar tale.

- Jeg synes det er spennende og jeg ønsker å jobbe med ulike mennesker. Det er givende og fint å bidra til aktivitet som dette.

Videre forteller hun om hvordan sommeren har vært her med venner i aktivitet.

- Det har vært veldig hyggelig å jobbe her, jeg foretrekker å jobbe med paraidrett ovenfor andre idretter. Her blir vi så godt kjent og utøverne blir så glade når de får til noe.

Amelia Skuse (16) og Oscar Taxt (14)

En som er enig i dette er Amelia Skuse (16). Hun bidrar sammen med Oscar Taxt (14) på judoaktiviteten. De har begge sin første sommer som instruktører og er strålende fornøyde med jobben.

Amelia forteller at parajudo har vært morsomt. Hun driver med judo hos Sagene IF til vanlig, men synes det har vært ekstra stas å bidra her. For henne er det også viktig hvor godt kjent man blir med hverandre, og det er kult hvor stolte barna blir når de får til noe nytt. Hun tilføyer at hun håper hun kan fortsette å jobbe med venner i aktivitet etter sommeren. Oscar har selv lyst til å begynne på parajudo, og spiller i tillegg parainnebandy i Sagene IF fra før.

Ønsker du å begynne med, eller engasjere deg i paraidrett? 

For de som ønsker å starte opp paraidrett i egen klubb eller tilrettelegge for medlemmer er det mulig å delta på kurs i regi av Norges idrettsforbund, les mer om dette her. Idrettslag som tilrettelegger for paraidrett har også mulighet til å søke om midler, det kan du lese mer om her.

Det er også mulig å finne mer informasjon om paraidrett på paraidrett.no eller ved å bli med i denne facebook-gruppen.

Ønsker du å vite mer om hva som finnes av tilbud i Oslo idrettskrets, så er Simen Kjelsrud rett person å snakke med!

E-post: simen.kjelsrud@idrettsforbundet.no

Idrettssommer 2024

8 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel