June 18, 2021

Sommerens ungdomsinstruktører

Denne sommeren skal mange ungdommer jobbe som instruktører, noen for aller første gang.

Aswad Iqbal, Ehtsham Nawaz og Mia Malmer, Osloidrettens ungdomsnettverk

Sommerprosjektet i Osloidretten har mange klare fordeler. En av dem er at det skaper sommerjobber for ungdom, som aktivitetsledere i idrettslagene. Oslo idrettskrets inviterer til forberedelseskurs for sommerinstruktørene. 

Kurset er for deg som skal jobbe med barn og unge. Tidligere har kurset vært rettet mot instruktører i Sommerpatruljen, et gratis aktivitetstilbud for ungdom i alderen 13-19 år, men i år er det åpent for alle idrettslag som har sommeraktiviteter.

“Kurset er skreddersydd for sommerinstruktørene. De beste modulene fra andre kurs er plukket ut, slik at innholdet kan formidles kort og greit.” 
- Yassin El Barkani, kursholder

I løpet av tre timer får ungdommene sammen med ivrige kurslærere diskutert utfordringer og mye nyttig erfaringsdeling. I helhet er kurset en bevisstgjøringsprosess som utfordrer til refleksjoner rundt det å være en rollemodell, hvordan man kan legge opp aktivitet og hva skal de få ut av aktiviteten. For eksempel er et viktig poeng at en øktplan kan lages med utgangspunkt i glede, mestringsfølelse eller andre psykiske målsetninger. Gjennom kurset jobber ungdommene i menti, tar del i diskusjoner og er med på å løse oppgaver.

“Den røde tråden er at det skal være gøy. Dere skal være instruktører for barn i sommerferien. Det er glede som skal være hovedtema for aktiviteten”.
- Marie R. Haakonsen, kursholder

Yassin og Marie har begge vært kurslærere i Oslo idrettskrets i mange år og har lang erfaring fra idretten og som trenere. De har den siste tiden vært kurslærere i både fysiske og digitale kurs for ungdommer som skal være instruktører i sommer.   

“Som en del av kurset lager ungdommene øktplaner og konkretiserer aktiviteter som de faktisk kan bruke i sommer. De får verktøy de kan ta med seg videre”.
- Yassin El Barkani, kursholder

Digitale kurs

De fleste kursene for sommerinstruktører gjennomføres digitalt. Ansvarlig for sommerkursene, Sigrid Nestgaard Rød, forteller at opplæringen har vært etterspurt.

"Det har vært utrolig stor pågang på kursene vi har satt opp. Vi har måttet sette opp fire ekstra kvelder for å dekke etterspørselen, og plassene forsvinner raskt. Heldigvis har jeg med meg et solid kurslærercrew som tar oppdrag på kort varsel og er raske til å tilpasse seg endringer"
- Sigrid Nestgaard Rød, kursholder og koordinator i Oslo idrettskrets
10. juni: Første digitale kurs med 30 deltakere fra Lambertseter, Sagene, Tøyen, Norsk judo og jiu-jitsu klubb, MASK, Sterling og Slemdal judo.


Sommerteamet til Oslo idrettskrets deltok på det første digitale kurset. I tillegg til å reise rundt på vegne av idrettskretsen, skal flere også være sommerinstruktører i egne klubber. Etter å ha vært med på ett av de digitale kursene blir vi klare for å møte sommeren som kursede sommerinstruktører.

Innholdet i det digitale kurset skiller seg lite fra det fysiske. Det var både mentimeter-oppgaver og oppgaver som ble gjennomført i grupperom. Kurslærerne bidro til et kjempeopplegg med innblikk i hvordan det er å være sommerinstruktør. De sørger for at det ikke blir et kjedelig øyeblikk gjennom kurset, men gripende timer med masse engasjement.

10. juni: Deltakerne har logget av og det første digitale kurset oppsummeres.

Fysisk kurs på Hauketo

Det har også blitt satt opp et par fysiske kurs. Et av kursene som har blitt holdt fysisk var hos Hauketo IF som skal arrangere ballskole i uke 25 og 26. Her var det 16 deltakere med en god blanding av litt, mye og ingen erfaring som instruktører. Noe av det første aktivitetslederne lærer er hvordan de skal håndtere smittevern. Hvem har ansvaret, hvordan holde seg oppdatert på gjeldende regler, smittesporing, kontaktpunkter og matservering er blant de viktige temaene som snakkes om i første del av kurset.  Rammer og regler er neste  tema i kveldens kurs, her må de unge instruktørene i grupper jobbe med forventningsavklaringer, hvordan sette grenser og hvorfor avklare rammer og regler på forhånd. En av oppgavene de skulle løse var å selv lage regler som skal gjelde på treningene der de skal være instruktører. Hvilke spilleregler gjelder? 

16. juni: Fysisk kurs hos Hauketo IF

Bevegelsesmønstre og den motoriske gullalderen er begreper som ungdommene fra Hauketo blir godt kjent med når en av oppgavene er å lage en ny lek. Etter endt kurs håper kurslærerne på kreativitet inn i sommeren. Et av målene er at barna får oppleve nye bevegelsesmønstre i nye kontekster.

“Det er viktig å være litt nyskapende og prøve å fornye seg, ikke kun bruke standard A4-øvelser gjennom en hel sommerskole” 
- Marie, kursholder

To av deltakerne på kurset, Mathilde (15) og Mia (20), ser begge frem til å jobbe på Hauketo i sommer. For Mathilde er det ekstra spennende, med sin aller første sommerjobb i vente. Hun skal hjelpe til rundt aktiviteten og gleder seg veldig, både til jobben og til å se barna i aktivitet. Mia har mer erfaring, men gleder seg like mye. Hun har vært på en del kurs tidligere og synes noe av innholdet var kjent. Det var likevel lærerikt fordi det var så nært knyttet mot det de faktisk skal drive med i sommer. Mathilde synes også det var fint med et kurs der de vet akkurat hva de skal bruke innholdet til.

Mot slutten av kurset skulle deltakerne lage øktplaner som de kan ha med seg inn i sommeren. I øktplanene skal de ta i bruk innhold fra alle kursmodulene. Ved spørsmål om hva de hadde lært svarer Mathilde at hun går ut med en følelse av at hun ikke trengte så mye erfaring og at det finnes mange måter å løse aktivitet på. Mia har fått tenkt gjennom hvordan hun pleier å gjennomføre aktivitet, men også hvordan hun kunne tenke annerledes, å finne nye måter og gjøre ting på.

"Målet er at barna skal gå hjem med en følelse av at de har fått til noe nytt og hatt det gøy." 
- Mia (20), kursdeltaker

Se kurskalenderen til Oslo idrettskrets for påmelding.

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel