July 5, 2022

Ungdom i sommerjobb: en essensiell ressurs!

Det er mye takket være ungdommen at årets idrettssommer ser ut slik som den gjør.

Caroline Saastad, Jamil Dost og Astrid Stenvold, Osloidrettens Ungdomsnettverk

Ungdom er sommerens absolutt viktigste ressurs, og årets idrettssommer ville ikke vært mulig å gjennomføre på samme måte uten dem. I tillegg til at arbeidet bidrar til å videreutvikle ungdommen selv, bidrar det ytterligere til å utvikle både Oslos idrettslag og samfunnet for øvrig. Ungdom er morgendagens helter, og dette forsterkes gjennom årets ulike sommertilbud.  

Sommerjobb gir gode erfaringer

En av ungdommene som bidrar til nettopp dette, er Maria Ulvevadet. Hun er 18 år gammel og har jobbet i Vålerenga Samfunn hver sommer siden 2020. Dette er altså hennes tredje sommer i jobb, noe som har bidratt til at hun har flere gode erfaringer rundt det.

Maria Ulvevadet liker jobben sin godt fordi man skaper gode relasjoner til og mellom andre.

Det første året var jeg veldig forsiktig, og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre fordi jeg var ny. Men nå har jeg har lært at man må være tydelig fra start på hvordan vi ønsker å ha det på aktivitetsskolen, slik at barna vet hvor lista ligger, forteller hun.  

Ulvevadet har deltatt på Ung Leder Vålerenga, og har også plukket med seg noen tips derfra. Blant annet har hun lært om ansvarlighet, konfliktløsning og hvordan man kan være kreativ. Dette er noe hun tror kan komme til nytte senere i livet.

Jeg tror egentlig jeg kan få bruk for alt jeg gjør her senere i arbeidslivet, spesielt det å være ansvarlig og være god på konfliktløsning. Samtidig har jeg lært hvordan man får kontroll på større grupper og hvordan man kan skape relasjoner innad i gruppene, sier hun.  

Til tross for at Ulvevadet syns det kan være litt utfordrende å gjøre alle fornøyde og å få kontroll over så mange barn på én gang, er hun veldig glad i jobben sin.  

"Det beste med jobben er at hver dag er forskjellig, og vi gjør noe nytt hver dag. I tillegg får jeg mulighet til å bli kjent med mennesker jeg ellers ikke ville fått en relasjon til"

- Maria Ulvevadet (18), Ung Leder og instruktør i Vålerenga Samfunn

Stor betydning for idrettslaget

I tillegg til at sommerjobb er av verdi for ungdommene selv, er også innsatsen deres essensiell for idrettslagene. Styreleder i Haugerud IF, Dag Endal, forteller at det å bruke ungdommer har vinn-vinn-gevinst i alle retninger.  

Dag Endal er godt fornøyd med ungdommenes innsats i sommer.

Ved å tilby ungdommene jobb i idrettslaget får ungdommene økt tillit til og tro på klubben sin når vi gir dem oppgaver. Samtidig får klubben ressurser til å gjennomføre mye mer enn vi ellers kunne gjort, forteller han.

Videre forteller Endal at tillitsforholdet bidrar til nettverksbygging og skaper samhold i lokalmiljøet.

Vi får vist frem at ungdom på Haugerud og Trosterud både vil og kan bidra til lokalsamfunnet, og det får lokalbefolkningen se i praksis. I tillegg får våre voksne ledere et vennskaps- og tillitsforhold til mange lokale ungdommer. Dette har en verdi for resten av året, forteller han.  

Ungdommene som jobber for Haugerud IF gjennom sommeren får prøve seg på ulike oppgaver, deriblant trener-, instruktør- og lederoppgaver. Dette er noe Endal håper gir mersmak for ungdommene, slik at de får et ønske om å jobbe med dette videre.  

Det er i hvert fall ingen tvil om at ungdommen per nå har stor betydning for klubbene de jobber for.

"Vi kunne aldri hatt så store sommerprogrammer uten innsatsen fra ungdommene"

- Dag Endal, styreleder i Haugerud IF

Også stort utbytte for resten av samfunnet

Helhetlig er det lett å se hvordan ungdom i sommerjobb bidrar til noe positivt – også for samfunnet ellers. Ved å sysselsette ungdom i dag, øker man sannsynligheten for å skape aktive og engasjerte samfunnsborgere i fremtiden. Det er derfor viktig å gi ungdommen den tilliten de fortjener, slik at man gjennom arbeid bygger gode vaner, skaper nettverk og opparbeider seg ny erfaring.  

Samtidig som man er med på å skape et godt fremtidig samfunn, er ungdom i sommerjobb med på å utjevne forskjeller og forhindre utenforskap. Der andre bedrifter ikke gir ungdommen muligheten til jobb, står idretten klar til å ta dem imot.

Ved aktivt å satse på ungdom sørger man for at ungdom i mindre grad føler på utenforskap og ensomhet. En sommerferie betyr nemlig ikke sydentur for alle ungdommer i Oslo. Da er en allsidig og meningsfylt sommerjobb perfekt for akkurat disse.  

Magne Brekke sier at idretten ville sett annerledes ut på sommeren om ungdommen ikke hadde bidratt slik de gjør.

Dette gjelder også for ungdom som står i ekstra sårbare situasjoner med fare for å havne utenfor. Når det er lite å gjøre, er veien til spenning kort – til og med om det skulle komme av noe ulovlig.  

Det store bildet viser frem alle positive sider med ungdom i sommerjobb. Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, ser også verdien av dette.  

"Sommerjobb til ungdom i idretten har stor verdi for idrettslagene, for byen og for ungdommen selv. Uten ungdom i arbeid ville ikke idretten kunne skapt aktivitet når frivilligheten har ferie. Byen vil vært mindre trygg, færre hadde opplevd tilhørighet og vi hadde sett mer uønsket adferd i sommerstille uker, sier han"

- Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel