August 3, 2022

På Furuset handler det om mer enn bare idrett

For Furuset idrettsforening handler alt om å skape et trygt miljø og et godt samlingspunkt. Klubbens tilbud skal være bredt og hovedmålet er idrettsglede. Det er nok derfor Furuset nok en gang fyller opp sommeren med masse aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. Årets sommertilbud er variert og unge idrettsledere får ansvaret for at alt går knirkefritt.

Skrevet og redigert av Yassin Merabet og Caroline Saastad.
Bildene i artikkelen er hentet med tillatelse fra Athithyan Valluvan

Furuset idrettsforening: mer enn en idrettsforening

For Furuset idrettsforening handler alt om å skape et trygt miljø og et godt samlingspunkt. Klubbens tilbud skal være bredt og hovedmålet er idrettsglede. Det er nok derfor Furuset nok en gang fyller opp sommeren med masse aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. Årets sommertilbud er variert og unge idrettsledere får ansvaret for at alt går knirkefritt.

Furuset satser på lederprogrammer for unge

For å oppnå et trygt lokalmiljø og et godt samlingspunkt på Furuset har klubben over flere år satset på lederprogrammer for unge. Klubbens lederprogram, Alnaskolen, ble etablert helt tilbake til 2009 og har bidratt til at mange ungdommer har utviklet sine lederferdigheter siden.

Alnaskolen er et lederutviklingsprogram etablert for ungdommer som ønsker å utvikle seg som ledere, jobbe innenfor frivilligheten og bidra til sitt lokalmiljø. Programmet består av flere deler og inkluderer blant annet frivillig arbeid, kurs, planlegging av arrangementer, omdømmebygging, lokaldemokrati og relevante studieturer. På veien blir deltakerne godt kurset og får hjelp med både god opplæring og oppfølging.

Etter fullført kurs får man betegnelsen "Ung Leder" i Alnaskolen og denne gruppen består av mange ungdommer som ønsker å videreføre det man lærte til mer praktiske oppgaver. Praksisen omhandler frivillig aktivitet, innsats i bydelen, men også å fungere som gode rollemodeller for de yngre deltakerne og medlemmene i klubben. Mange av deltakerne på Alnaskolen får også jobb i de tradisjonelle sommeraktivitetene klubben har hver sommer.

Det viktigste for Hannah er å gi tilbake til lokalmiljøet

Hannah Fulayi (19)

En av de som har gått Alnaskolen som nå jobber på sommercampen er Hannah Fulayi. Fulayi har jobbet på sommercampen til Furuset IF siden 2019 og trives veldig godt. Hun forteller at det beste med jobben er barna og hvor mye hun gleder seg til å komme på jobb. Å se de vokse og utvikle seg er kanskje noe det beste med jobben hun har.

Alnaskolen har betydd mye for Hannah Fulayi i oppveksten. Hun har fått mye god opplæring og lært mye som har hjulpet henne med å forstå barn og unge. Hun har også lært at hun som ungdom er en utrolig god ressurs i idretten. Alnaskolen har gitt henne en god inngang til arbeidslivet og hun prøver å samle inn så mye erfaring som mulig. Hun påpeker også at det frivillige arbeidet har gitt mye god erfaring på veien.

"Å engasjere meg på Alnaskolen er det beste valget jeg har tatt" - Hannah

Videre forteller Fulayi om viktigheten av å engasjere seg for lokalmiljøet. Hun forteller videre at Furuset ikke bare er et bosted, men mye mer. Hannah vil nemlig være med å utvikle lokalmiljøet til ett mye bedre sted - noe hun kan få til gjennom å engasjere seg i Furusets sommeraktiviteter og lederprogrammer.

Amir elsker det inkluderende miljøet på Furuset.

Amir Alam (18)

Det er ikke bare Hannah som ser verdien av ledererfaringen man bygger opp i klubben. Alnaskolen har vært av stor verdi for Amir Alam også. Alam forteller at etter at han deltok på Alnaskolen, har han virkelig sett verdien av å engasjere seg gjennom å jobbe frivillig og ved å bygge ledererfaring. Alnaskolen var også hans inngang til arbeidslivet og han har nettopp fått sin første jobb hos Furuset IF som instruktør på den tradisjonelle sommercampen for første gang i år. Han forteller også at han har fått mye kunnskap og utviklet seg som person, noe som han vil ta med videre inn i arbeidslivet.

Alam sier at det beste med Furuset IF er samholdet mellom de ansatte og frivillige i klubben. Han påpeker også at det er ikke et skille mellom ansatte og frivillige, noe han syntes er utrolig bra. Amir Alam forteller at han elsker å være på Furuset Forum og møte andre venner og bekjente og ikke minst bli kjent med andre mennesker. Videre forteller Alam at klubben har en fast sosial kveld hver fredag for ungdommene i Furuset og han ser alltid frem til dette hver uke.

Videre forteller Amir at klubben har vært veldig viktig for han i oppveksten. Klubbens aktiviteter og ønske om å skape et samlingspunkt har gitt resultater. Amir forteller at han har stiftet mange nye bekjentskaper og dannet seg et godt nettverk i lokalmiljøet. Amir avslutter med å si følgende:

"Jeg jobber ikke på Furuset for pengene, men for samholdet"

Sommercampen handler om så mye mer enn idrett

Rune Gjelberg

Prosjektkoordinator i Furuset IF, Rune Gjelberg, forteller at sommeraktivitetene er viktig for klubben av hovedsakelig to grunner; aktivisere unge ved å skape et tilbud og rekruttere nye medlemmer.

"I Furuset-området er det mange barn som hvert år ikke har anledning til å dra på ferie. For dem er sommeraktivitetene et svært viktig aktivitetstilbud. For klubben er det en viktig arena for rekruttering"

Videre forteller Gjelberg av sommeraktivitetene har vært en stor suksess og arbeidskraften hentes fra egen klubb. Sommercampen henter unge ledere fra Alnaskolen og tilbyr de arbeid om sommerinstruktører. Furuset IF sørger for en naturlig inngang til arbeidslivet, ettersom mange av de unge ledere er tidligere deltakere på klubbens lederutviklingsprogram. Videre forteller Gjelberg at dette er en viktig arbeidserfaring for ungdommene, og en viktig konsekvens er at det samtidig danner et godt samhold på Furuset. I tillegg er Sommercampen en viktig motivasjonsfaktor for ungdommene. Ikke minst gir sommeraktivitetene klubben en god pekepinn på hvem som egner seg som trenere og ledere på helårsbasis.

Årets instruktører!

Et innblikk i Furusets sommeraktiviteter!

Årets sommeraktiviteter på Furuset har vært en stor suksess. Klubben sørger for gode aktiviteter med engasjerte instruktører som brenner for lokalmiljøet. I videoen under kan du få et innblikk i årets sommeraktivitet på Furuset. Dersom du også ønsker å lese mer om Furusets sommertilbud, så kan du trykke på lenken her.

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel