July 27, 2021

En livsviktig ferdighet

Svømmeopplæring sikrer en livsviktig ferdighet, som i beste fall kan redde liv.

OIK TAR SVØMMEOPPLÆRING PÅ ALVOR

Mia Malmer og Caroline Saastad, Osloidrettens Ungdomsnettverk

Sommeren i fjor startet et viktig fokus i mediene, for kommunen, skolene og Oslo idrettskrets. Redningsselskapets drukningsstatistikk (2021) viser rekordhøye tall for drukningsulykker i sommermånedene, og frem til 14. juli i år har hele 41 personer omkommet i drukningsulykker i Norge. Sammenlignet med vårt naboland Sverige hadde også Norge flere drukningsulykker både gjennom 2020 og 2019. En tidligere undersøkelse (2013) konkluderte med at norske barn er dårligst til å svømme i Norden. Det viser til et økende behov for mer og bedre svømmeopplæring.

I fjorårets mange medieoppslag vedrørende drukningsulykker var rekordhøye tall en fellesnevner. Samtidig ga nyhetsbildet en mulighet til å vie ny oppmerksomhet til viktigheten av grundig svømmeopplæring, ettersom hver ulykke er én ulykke for mye. Oslo Idrettskrets tar dette på alvor, og har gjort svømmeopplæring til en prioritering. Når midlene kom inn fra Oslo Kommune, var Oslo Idrettskrets tidlig ute med å øremerke store deler av midlene til svømmeopplæring.

Hele 4700 barn får muligheten til gratis svømmeopplæring i sommer!

Som en del av sommerens tilbud har flere av byens største svømmeklubber; SK Speed, Lambertseter Svømmeklubb og Oslo Idrettslag Svømming bidratt med kompetente instruktører og sikret god opplæring. Generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, er imponert over alt klubbene og ungdommene som bidrar, har klart å få til.

"Det er imponerende å se hvor mange kompetente ungdommer og unge voksne svømmeklubbene klarer å engasjere og organisere for å gjennomføre så mange svømmekurs i løpet av noen få sommeruker."
- Magne Brekke, Generalsekretær Oslo Idrettskrets
Barn som lærer å svømme, LSVK

SVØMMEOPPLÆRING TIL DE SOM FAKTISK TRENGER DET

Undersøkelser gjort av Norges Svømmeforbund viser at barn etter 5. trinn på barneskolen har dårligere svømmeferdigheter nå sammenlignet med hva de hadde tilbake i 2013. Dette er en utvikling som må snu raskt.

Anna Rian Rype (20) på Økern Bad

Et av de mange badene som er i bruk denne sommeren, er det midlertidige badet, plassert midt på Økern. Her finner vi flere engasjerte instruktører, fra svømmeklubben SK Speed, som er godt i gang med svømmeopplæring for barn. Én av dem er Anna Rian Rype (20) som er hovedinstruktør i svømmeklubben. Som ekstrahjelp har hun også med seg Ane Skogstad Tuv (15) som får være med å bidra i svømmeopplæringen. Rett ved den nybygde trappen opp til svømmeanlegget møter vi Ane som hjelper alle barna med å komme seg både trygt inn og ut av svømmehallen. Ane forteller oss så litt om svømmetilbudet på Økern Bad denne sommeren.

- Først å fremst vil jeg påpeke at dette er en veldig bra mulighet, som både er gratis og viktig!

Videre snakker vi om andre viktige aspekter ved svømmeopplæring.

- Svømming er en livsviktig ferdighet som kan redde liv og forebygge drukningsulykker, forteller Tuv.

Anna slenger seg på og fortsetter:

- Hvis svømming hadde vært allmennkunnskap tror jeg også vi kunne forhindret langt flere drukningsulykker, poengterer Anna.


En annen som også bidrar i svømmeopplæringen i sommer er Gard Myhre (26) som er leder for begynner- og voksenopplæring i Lambertseter Svømmeklubb. Gard er helt enig i viktigheten av tilbudet.

- Det er utrolig fint at vi får gitt et tilbud til de som vanligvis ikke har midlene.

Gard Myhre (26), leder for begynner- og voksenopplæring i LSVK

Gard bekrefter at tilbudet treffer den planlagte målgruppen. Hos Lambertseter Svømmeklubb har det vært mange barn denne sommeren som har hatt et behov for tilbudet

- Dette er virkelig "det store" for oss i sommer, og at det er gratis gjør at vi treffer målgruppen.

Inne på badet er det 15 barn for andre gang denne dagen. Gard forteller oss mer om tilbudet.

"Det er en spesiell idrett fordi det er en livsviktig ferdighet. Det er veldig bra at Oslo idrettskrets fordeler midler til svømmeopplæring. Vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger. De aller fleste her går ikke på svømmeopplæring til vanlig. Nivået er generelt lavt og vi merker at det er de som trenger det som kommer hit."
- Gard Myhre (26), leder for begynner- og voksenopplæring i LSVK

KOMPETANSE I SVØMMEOPPLÆRINGEN

Noe som bidrar til å gjøre tilbudet unikt er kompetansen de lokale svømmeklubbene sitter på og kan bidra med. Mange av instruktørene driver aktivt med svømming selv eller er svømmeinstruktører til vanlig. Dette gjør instruktørene kompetente til å møte barna på det nivået de er på, både gjennom vanntilvenning, økt svømmekompetanse og videreutvikling av eksisterende ferdigheter.

I alle badene vi har vært innom denne sommeren er barna fordelt i grupper etter hva de har behov for å lære, ut i fra individuelt nivå. Hvert eneste tilbud stiller i tillegg sterkt med antall instruktører som bidrar til tett oppfølgning.

På Sogn bad hvor Oslo Idrettslag Svømming (OIS) holder til, har de 6 instruktører fordelt på 21 barn når vi er på besøk. I de ulike gruppene jobbes det med ulike ferdigheter. Nederst i hjørnet trenes det på å ha hodet under vann, som kan være litt skummelt for noen. Her er det senket plater ned i vannet, slik at det ikke blir så dypt, som en ekstra trygghet. Det aller viktigste for denne gruppen er å føle seg tryggere i vann.

Hovedinstruktør Eivind Fosmark (24) er veldig fornøyd med tilbudet. Han mener dette er en av de bedre tilbudene for å bekjempe drukningsulykker, og er glad for å være en del av det. Han legger til at det gir muligheten, til de som vanligvis ikke har mulighet. I tillegg til at det er en livsviktig ferdighet, poengterer Eivind også at det kan være mye skam i å ikke kunne svømme. Da er det fint å møte dyktige instruktører som skaper trygge og gode rammer. Samtidig er det fint å lære med andre som har de samme forkunnskapene som en selv. Eivind kan fortelle at alle trenerne stiller med mye erfaring, både som instruktører og aktive svømmere.

Angelika og Sharujan, SK Speed

Ane Skogstad Tuv kan fortelle at alle instruktørene fra SK Speed på Økern har mye erfaring. Mange er instruktører fra tidligere og flere har tatt mange kurs i forbindelse med å være instruktører.
Ane forteller at dette er viktig for optimal læring og at øvelsene tilsvarer behovet hos barna og hva de trenger å lære.

Angelika og Sharujan er også instruktører hos SK Speed denne sommeren, som holder til både på Økern bad og Linderud bad. De er i vannet med barna, veileder og passer på at alle føler seg trygge. Begge jobbet også på svømmeopplæringen i fjor, og synes det er givende å kunne bidra nok en gang!

VIKTIGHETEN AV UTENDØRS SVØMMEOPPLÆRING

Gutta i Hvervenbukta

Hovedvekten av svømmeopplæring denne sommeren foregår i trygghet, inne i basseng. Dette er et viktig tilbud som kan gi trygge rammer til de som er helt nye når det kommer til svømming og vann. Likevel er det ute ulykkene som oftest skjer, i kaldere vann, med flere farer og utfordringer. For de litt viderekommende er det viktig å bli kjent med hvordan man bør oppholde seg ved vann utendørs. Ofte skjer ulykker grunnet manglende tilleggsferdigheter, som erfaringer i mer realistiske omgivelser kan bidra med.

Et av tilbudene som fokuserer på svømmeopplæring utendørs denne sommeren, er det unike samarbeidsprosjektet i Hvervenbukta. I år har nemlig Osloungdommens motorsenter inngått et samarbeid med Lambertseter SVK. Målet er en fartsfylt uke hvor svømmeferdighetene og tryggheten i vannet skal forbedres.

Tilbudet er et unikt samarbeidsprosjekt hvor motorinteressert ungdom kan forbedre svømmeferdigheter og tryggheten i vannet.

En av campens ledere, Jostein, forteller at ungdommene blir hentet med buss og kjørt hit. Flere av deltakerne er nok ikke helt trygge i vannet enda, men de får mange nye og fine erfaringer med vannaktiviteter og det er med på å ufarliggjøre hele opplevelsen. Kathrine Klungland som jobber som idrettskonsulent i Oslo Idrettskrets har blitt med på besøket. Hun legger til at det er viktig å ha tilbud som er mer spisset mot de litt eldre barna.

"Det er nok lettere for de litt eldre å være med på dette fremfor vanlig svømmeopplæring".
- Kathrine Klungland, idrettskonsulent fra Oslo Idrettskrets

Kathrine poengterer at Norge er et land med stor kystlinje hvor mye aktivitet foregår i nærheten av, og i vann. Da er det viktig å lære hvordan man opptrer ved sjø og vann.

I Hvervenbukta møter vi også et kjent fjes; Gard fra Lambertseter SVK. Han bidrar her på morgenkvisten, før han skal hjelpe til på svømmeopplæring innendørs. Gard forteller videre hva som gjør tilbudet i Hvervenbukta så unikt.

"Mye av aktiviteten som foregår i Norge, foregår i vannet. Jeg tror derfor det er gøy å være med på aktivitetstilbud som ikke bare er svømmeopplæring og teknikk. Det er en fin måte å få nye erfaringer i vann og føle seg tryggere etterpå. Det blir også derfor flere som kanskje får gleden av å prøve seg" - Gard Myhre, leder for begynner- og voksenopplæringen i LSVK

Det unike samarbeidet i Hvervenbukta bidrar til økt svømmekompetanse gjennom fart og spenning. Dessuten får barna en særegen mulighet til å forbedre trygghetsfølelsen i vannet i norsk natur - som naturligvis er noe helt annet enn å være innendørs i en svømmehall.

Du kan lese mer om dette ungdomstilbudet her.

TILBUDET FUNGERER

SK Speed holder også til på Linderud Bad gjennom sommeren med svømmeopplæring. Tre av barna som deltar på svømmeopplæring her denne sommeren kan fortelle at de har lært mye fra de dyktige instruktørene til SK Speed.

Mohammed (10), forteller at han ikke kunne svømme før han begynte med svømmeopplæring denne sommeren. Da har han kommet langt, for nå øver han på å stupe fra kanten av bassenget sammen med gruppen sin.

"Jeg lærte meg å svømme her, og nå skal jeg stupe!"
- Mohammed (10)

Iman (10) kunne svømme litt fra før, men har likevel lært masse på svømmeopplæring sammen med Mohammed.

"Jeg har blitt mye bedre på å svømme, også har jeg lært teknikker som krål"
- Iman (10) 
Mohammed (10), Hiranya (10) og Iman (10), deltar på svømmeopplæring med SK Speed


Det er fint å se at tilbudet ser ut til å fungere og at det er så mange positive tilbakemeldinger fra instruktører, foreldre og barna selv. Denne sommeren har mange barn som trenger svømmeopplæring, fått nettopp det og det har vært helt gratis. I beste fall kan svømmetilbudet denne sommeren redde liv.

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel