August 3, 2021

Ungdom er sommerens viktigste ressurs

Sommerjobb for ungdom har mange positive effekter, både for ungdommen, men også for hele idrettskretsen som har behov for engasjert arbeidskraft.

Mia Malmer og Caroline Saastad, Osloidrettens ungdomsnettverk


SOMMERENS VIKTIGSTE RESSURS

Sommerjobb for ungdom er en viktig del av årets sommerprosjekt i Oslo Idrettskrets. Denne sommeren vil det være ungdom som jobber ved nesten alle de 700 aktivitetstilbudene for barn. Ungdommen vil få muligheten til å tre inn i viktige roller hvor det å opptre som sunne rollemodeller er sentralt. I tillegg vil arbeid i idretten gi viktig erfaring inn i arbeidslivet, med gode muligheter til å videreutvikle kommunikasjonsferdigheter og lære om egne styrker.

Et viktig poeng er at ungdommen ikke bare får mange fine muligheter, men de gir muligheter til sommeren. Detter ettersom mange av de bidrar til aktiviteten som organiseres. Uten så mange ressurssterke ungdommer er det ikke sikkert det hadde vært kapasitet til å gjennomføre en sommer som denne. Og det er noe generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke, er enig i.

"Sommerjobb til ungdom i idretten har stor verdi for idrettslagene, for byen og for ungdommen selv. Uten ungdom i arbeid ville ikke idretten kunne skapt aktivitet når frivilligheten har ferie, byen vil vært mindre trygg, færre hadde opplevd tilhørighet og vi hadde sett mer uønsket adferd i sommerstille uker."
- Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets

Det er ingen tvil om at idrettskretsen ser viktigheten av å gi ungdom plass i idretten. I forberedelsene til sommeren har det vært satt opp egne kurs for de unge sommerinstruktørene. Dette kan du også lese mer om i vår artikkel om sommerens ungdomsinstruktører.

MANGE POSITIVE EFFEKTER AV SOMMERJOBB FOR UNGDOM

Sommerjobb har positive effekter for ungdommene, men også for hele Osloidretten. Klubbene får mye tilbake ved å gi unge muligheten til å være med å bidra. For mange er ungdomstiden en tid der man finner nye arenaer å engasjere seg i og dermed kan være med å bidra på andre måter enn kanskje tidligere. En del gir seg kanskje som utøvere også, og får dermed nye sjanser i nye roller som er vel så viktige. Etter mange år med idrettsaktivitet kan sommerjobb være en ny måte for unge å engasjere seg i klubben sin. For klubbene kan det også bety at de får beholde aktive medlemmer noen år ekstra. For ungdommene kan sommerjobben være en start på en større rolle i klubben, en viktig erfaring og en smakebit på hva man kan være en del av videre. Bare at man får muligheten og ansvaret kan være en viktig anerkjennelse. Ungdommene får mulighet til å bidra og kjenne seg viktige for idrettslaget sitt. Det kan gi mye til fellesskapet i klubben. Like viktig er selve jobben, som er av verdi for ungdommene ved at det gir erfaring og en meningsfull jobb.

"Sommerjobb til ungdom i idretten har stor verdi for ungdommen som får jobberfaring av betydning og med mening."
-
Magne Brekke, Generalsekretær i Oslo Idrettskrets

ET STORT ANSVAR

Mariam Sheikh (20) og Iqra Yousaf (21)

To av de som har sikret seg jobb i idretten i sommer er Mariam Sheikh (20) og Iqra Yousaf (21). De har begge vært en del av Tøyenakademiet, og dermed tilegnet seg kompetanse til å ivareta roller og funksjoner både innen frivillighet og i samfunnet for øvrig på en god måte. Til tross for å ha et krevende studieliv både innenfor statsvitenskap og medisin, har de begge valgt å tilbringe sommeren på Sirkussletta på Tøyen. Jentene forteller begge om hvilket ansvar det er å være en trygg voksenperson for barna.

"Det viktigste er å etablere en rask relasjon med barna, slik at både tryggheten og bevisstheten rundt ansvaret du har er tydelig" - Mariam Sheikh, en av aktivitetslederne hos Tøyen Sportsklubb.

Likevel kan en også møte på utfordringer i jobben, poengterer de begge. Hver gang man trer inn i en ny uke med sommerjobb er det nye ansikter, og nye relasjoner må skapes. Mariam forteller at forholdet du etablerer kan brukes til å løse konflikter og håndtere vanskelige situasjoner. Dessuten kan det oppstå uforutsette situasjoner som må løses så raskt som mulig. Dette er noe Mariam har fått kjenne på den siste uken;

"Vi ble én mindre person på jobb, så jeg måtte tre inn som ansvarlig for den ene gruppen. Dermed ble sommerjobben min raskt forandret fra å være hjelpetrener til å ha et større lederansvar" - Mariam Sheikh, aktivitetsleder hos Tøyen Sportsklubb

UNGT ENGASJEMENT FOR LOKALMILJØET

Adnan Belmekki (19) og Sana Elmo (19)

En annen som bygger arbeidserfaring innenfor idretten i sommer er Sana Elmo (19). Sana er en del av Sommerpatruljen på Haugerud, men jobber også på dagtid hos Vålerenga Samfunn og i lokale fritidsklubber. Det er ingen tvil om at Sana vier både liv og fritid til sitt store engasjement for lokalmiljøet. Vi tok derfor turen opp til Haugerud en sommerkveld og stilte Sana noen spørsmål.

- Hva gjør en sommerjobb i idretten spesiell, Sana?

- Først og fremst vil jeg si at det er annerledes å jobbe innenfor idretten sammenlignet med andre sommerjobber. Dette fordi det er en unik læringsarena hvor du kan vokse. Personlig synes jeg også at det er fint å kunne bidra til mitt eget miljø gjennom sommerjobben i idretten; dette fordi de lokale tilbudene har skapt rom for aktiviteter og idrett, forteller Elmo.

Videre forteller Sana om sommerens beste opplevelse.

- Den beste opplevelsen er når jeg ser at barn og ungdom i mitt eget lokalmiljø får muligheten til å være i aktivitet og kose seg - til tross for koronasituasjonen.

- Til tross for en tøff periode preget av pandemien har dere forsøkt å gjøre det beste ut av situasjonen. Hvor viktig er dette for lokalmiljøet, Sana?

-Det spiller absolutt en stor rolle for lokalmiljøet at vi får til å arrangere sosiale sammenkomster fylt med idrett, fortsetter Elmo.

Sana forteller at sommerjobben er preget av nye utfordringer hver dag, kanskje ikke like store som hele pandemien, men absolutt situasjoner som kan skape hodebry. Hun trekker frem at det er samlet mange forskjellige personligheter, og det kan være utfordrende å organisere aktivitet som treffer alle. Videre forteller hun at barna og ungdommene ofte har ulike interesser, men at det som oftest løser seg. Alt handler jo tross alt om å ha det gøy!

Hvilken betydning all idrettsaktivitet i sommer har for lokalmiljøene rundt i byen er også noe Brekke poengterer;

"Sommerjobb til ungdom i idretten har stor verdi for Oslo som får tusenvis av engasjement til å skape trygghet og tilhørighet" - Magne Brekke, Generalsekretær i Oslo Idrettskrets

EN SOMMER MED MENING

Hilja Lydia Stering (17)

Hilja Lydia Stering (17) har også fått sommerjobb denne sommeren hos SK Speed. I flere uker skal Hilja bidra til svømmeopplæringen i regi av byens svømmeklubber. Hilja forteller at sommerjobben har vært viktig rett og slett for å ha noe å drive med gjennom ferien. Det siste året har vært preget av kjedsomhet og lite å gjøre, og som et resultat av sommerjobben i idretten er dette erstattet av rutine og mening.

"Kunne fort vært en kjedelig sommer" 
- Hilja Lydia Stering (17), SK Speed

Flere av ungdommene med sommerjobb i idretten trekker også frem dette. Dessuten får de alle en unik mulighet til å bety noe for andre. Unge forbilder og sunne rollemodeller er vesentlig for gode aktivitetstilbud og barnas opplevelser av tilbudet. Det er derfor én ting som er helt sikkert; ungdom er sommerens viktigste ressurs!

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel