July 14, 2021

Sommerpatruljen - for tryggere lokalmiljøer

Sommerpatruljen er et viktig tilbud for barn og ungdom, både for de som deltar på aktiviteten, de som får arbeidserfaring og for hele lokalmiljøet.

Aswad Iqbal og Mia Malmer, Osloidrettens ungdomsnettverk

Tryggere lokalmiljøer

Sommeren er en tid hvor det vanligvis er stille og det kan bli lite å gjøre i lokalmiljøet. Da er det fint at det bare er å møte opp på Sommerpatruljen for ulike idrettsaktiviteter og fellesskap. Sommerpatruljen er et av flere prosjekter i Oslo idrettskrets som foregår i samarbeid med ulike idrettslag. Prosjektet begynte allerede i 1987 og har igjennom årene gjennomgått ulike faser, og i 2013 fikk prosjektet navnet Sommerpatruljen. Aktiviteten foregår på kveldstid mellom 17:00-22:00, med ungdom som leder aktivitetene for annen ungdom i alderen 13-19 år.

"Gjennom Sommerpatruljen ønsker Oslo Idrettskrets, i tillegg til å skape aktivitet, å forebygge og bekjempe vold, kriminalitet, rusmisbruk og rasisme. Vi ønsker å bygge nettverk med ungdommen, og mellom ungdommene i de ulike nærmiljøene. Ved å skape samarbeid mellom idrett, skole, bydel og politiet vil vi bruke idrett og aktivitet til å skape levende og aktive lokalmiljøer."

- Oslo Idrettskrets, sommerpatruljen

Tilbudet bidrar til å bygge relasjoner mellom ungdommene som deltar. Ofte er hele familier samlet til det sosiale som foregår rundt aktiviteten. Lek og idrett skaper trygge rammer der sentrale voksenpersoner i nærmiljøet kan bli bedre kjent med ungdommene. Dette gir et trygt oppholdssted på kveldstid.

Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets, har lenge vært vitne til hvilken forskjell idrett kan utgjøre.

“Vi vet fra erfaringer gjennom mer enn 20 år at Sommerpatruljen og annen idrettsaktivitet fungerer som metode, for å skape bedre oppvekstsvilkår og økt trygghet i lokalmiljøet”

-Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets

Denne sommeren foregår Sommerpatruljen i seks ulike idrettslag gjennom tre forskjellige uker. Andre idrettslag har også tilsvarende tilbud gjennom sommeren.

Uke 27 (5.-9. juli):

Sportsklubben Sterling

Haugerud IF

Uke 29 (19.-23. juli):
Høybråten & Stovner IL

Uke 30 (26.-30. juli):
Klemetsrud IL

Holmlia Sportsklubb

Linderud IL

På Sommerpatruljen foregår det mange varierte og spennende aktiviteter. Hos Haugerud kan du teste småbiler, bryting i et stort hoppeslott, stafetter, konkurranser, fotball og andre idretter. På Vahl Skole er det garantert en blid fyr bak grillen som flipper burgere, det er ulike leker, mesternes mester, fotballturnering og stor interesse for EM i fotball. Dette dekker bare litt av den aktiviteten som skjer på årets sommerpatrulje.

Sommerpatruljen betyr mye, for mange
Josra Talhioui (16), instruktør sommerpatruljen

Ved Vahl skole på Grønland finner vi sommerpatruljen til Sportsklubben Sterling. Her møter vi på en av instruktørene, Josra Talhioui, en sekstenåring som engasjerer seg frivillig og har jobbet med barn siden hun var fjorten år.

Josra jobber som instruktør i Sommerpatruljen for første gang denne sommeren. Hun har tidligere vært deltaker, og har nå fått muligheten til å jobbe sammen med resten av forbildene sine i Sportsklubben Sterling. Hun er godt kjent av deltakerne etter to års erfaring i nærmiljøet.

Josra mener Sommerpatruljen er et viktig tiltak, og sier det er fint man får samlet ungdommen.

“Sommerpatruljen hjelper nærmiljøet vårt, ved å få ungdommen hit istedenfor å henge andre steder”

- Josra Talhioui (16), instruktør sommerpatruljen

Dette gjelder ikke bare i Sterling SK. Hos Haugerud IF jobber Sana Elmo (19), som en av instruktørene på Sommerpatruljen. Hun har også vært med tidligere år. Sana kan fortelle at Sommerpatruljen på Haugerud er blitt et viktig møtepunkt for ulike ungdommer fra ulike steder. Hun mener at tilbudet har styrket relasjonene i bydelen, og med andre bydeler.

"Flere av ungdommene har følt seg ensomme som et resultat av pandemien. Sommerpatruljen har for mange vært en mulighet til å møte nye mennesker, kunne sosialisere seg under trygge rammer, og få bedre psyke, samtidig som man får deltatt i fysisk aktivitet."

-
Sana Elmo (19), instruktør sommerpatruljen

Det var utfordrende under pandemien da idrettslag og fritidsklubber måtte stenge, det var en periode der mange ungdommer mistet viktige oppholdssteder.  

Av, med og for ungdom

Noe som virkelig bidrar til å gjøre en forskjell, er at idrettslagene får mulighet til å gi sommerjobb til lokale ungdommer, som får planlegge og gjennomføre aktivitetene. Hege Skau, rådgiver i Oslo idrettskrets, mener at ungdommen i størst mulig grad skal være med på planleggingen.

"Sommerpatruljen skal være av, med og for ungdom. Da ser vi at det blir flest ungdom som deltar og at de som arrangerer får en kul sommerjobb."

-
Hege Skau, rådgiver og kontaktperson for sommerpatruljen i Oslo idrettskrets

Daglig leder i Sportsklubben Sterling, Mohamed Fariss, mener at sommerpatruljen bør være en mestringsarena, en fin mulighet til å erfare hvordan det er å tjene egne penger og bidra til fellesskapet. For mange blir sommerjobber som dette unges første møte med arbeidslivet. Erfaringene er med på å prege hvordan man ser på arbeidslivet og det er en læringsarena som gir mulighet til å tjene egne, ærlige penger. Ungdommene får mulighet til å erfare hvordan det er å forholde seg til ansvar, regler og forventinger på en positiv måte.

“Her på Sterling så har vi en mestringsarena for både de som jobber og de som deltar i aktivitetene våre”
-Mohammed Fariss (40)
Sommerpatruljen, Sportsklubben Sterling SK

Ungdommene som har sommerjobb blir ofte forbilder for resten av ungdommene i bydelen. De blir noen man kan se opp til. I sammenheng med jobben får mange av instruktørene tilbud om kurs og de får oppleve hvordan det er å stille opp for lokalmiljøet sitt. Les om et av kursene for sommerinstruktørene her.

Rassab Iqbal er 18 år og jobber som instruktør ved sommerpatruljen til Sterling SK denne sommeren. Iqbal mener engasjementet instruktørene viser får ringvirkninger i nærmiljøet.

"Vi har tatt kurs og stiller opp for lokalmiljøet vårt. Vi tenker ikke på om det er frivillig eller om det er betalt, og det ser deltakerne av Sommerpatruljen"

- Rassab Iqbal (18), Instruktør sommerpatruljen

Iqbal forteller videre at det er viktig for flere av de som deltar å ha oppholdssteder der de kan være med venner. I bydel Gamle Oslo er det mange som har store familier og bor i små enheter. Søsknene drar ofte ut for å henge siden det ikke er plass hjemme. Da tar Sterling SK dem imot og gir dem blant annet jobb muligheter og et trygt sted å være.

"Nærmiljøet vårt her i bydel gamle Oslo er annerledes enn i andre bydeler, vi har mange med store familier som ikke har så mye plass hjemme. Men her har vi masse plass."

-Rassab Iqbal (18)

Sommerpatruljen er for alle

Unge med lav sosioøkonomisk status er i mindre grad med i organiserte fritidsaktiviteter enn barn med høyere sosioøkonomisk status, viser Ung i Oslo undersøkelsen fra 2018.

Sommerpatruljen, Haugerud

Sommerpatruljen organiseres i områder der det er mange barn og unge som ikke har råd til å være med i idrett. Da er idrettsaktiviteter som er gratis eller med lav deltakeravgift viktig. På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt et nytt punkt i Idrettens barnerettigheter som tilsier at økonomiske barrierer ikke skal være en hindring for deltakelse i idrett: "Alle skal få være med på leken". I idretten jobbes det aktivt for å inkludere alle. Mange klubber har allerede kommet langt for å redusere økonomiske barrierer, men ikke alle vet, eller kjenner til mulighetene i sitt nærmiljø. Sommerpatruljen er et tiltak der det er lett å møte opp, som kan bidra til at flere blir kjent med idrettslagene og å lære mer om hvilke ordninger og muligheter som finnes i nærmiljøet.

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er viktige sosiale arenaer som bidrar til andre læringssituasjoner enn skolen og gir mer uformelle situasjoner. I følge Ung i Oslo undersøkelsen (2018) kan idrett bidra til sosial læring og trening i målrettet arbeid. Viktigst av alt, så er idretten et valg og et sted man går fordi man synes det er gøy.

Fariss fra Sterling SK er godt kjent med nærmiljøet sitt og forteller det at han ser flere unge drive med salg av narkotiske stoffer og at de involveres i tøffere miljøer.

"I bydel Gamle Oslo så er det mange yngre ungdom som driver med salg av narkotika. Når de ser den eldre ungdommen i nærmiljøet få jobb i Sommerpatruljen, der de tjener ærlige penger, så ser de på dem som forbilder"

-Mohammed Fariss (40)

Sommerpatruljen er dermed et av flere forebyggende tiltak som kan inspirere andre unge til å engasjere seg og gi ungdommen et trygt fellesskap.

Sommerpatruljen, Sterling SK

Idrettssommer 2022

Det blir 9 uker fullspekket med idrettsglede!

Se aktivitetene i din bydel